Workshop Kaarten en data: Bronnen, technieken en vooruitzichten voor digitale historische kaartapplicaties

27 woe
Datum
27 juni 2018
Vanaf
10:00
tot
16:00
Adres

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

Thema
Digitale kaartapplicaties zijn niet meer weg te denken in de erfgoedsector en onderzoekers maken steeds vaker gebruik van GIS om archeologische of historische gegevens te integreren, analyseren en te presenteren. Gebruik en ontwikkeling van deze applicaties vragen echter de nodige expertise en vaak een forse tijdsinvestering, daarom zijn samenwerking en uitwisseling van kennis en data van belang. Na de succesvolle workshop in Amsterdam in 2016 organiseren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Universiteit Groningen een tweede workshop over Kaarten en Data. Tijdens deze dag staan drie thema’s centraal: het beleid met betrekking tot digitale ontsluiting van data en bronnen (waaronder Linked Open Data), de technische ontwikkelingen op het gebied van kaartapplicaties en tot slot de noodzaak van het ontwikkelen van standaarden met betrekking tot het digitaal en ruimtelijk ontsluiten van historisch-geografische, (bouw)historische en archeologische bronnen. De workshop biedt lezingen en presentaties over actuele ontwikkelingen in het veld, alsmede de mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen en ideeën uit te wisselen.

Programma

10:00   Opening
Arie van Steensel, Universiteit Groningen, en Jaap Evert Abrahamse, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

10:15   Erfgoed ’s-Hertogenbosch op de Kaart
Michel Brinckman, ab-c media, en Dennis Dekker, Erfgoed ’s-Hertogenbosch

10:40   De Provincie Utrecht in 1400 in 30.000 percelen: product, halfproduct of proces?
Ad van Ooststroom, HISGIS Utrecht

11:05   Pauze

11:30   Het geschilderde landschap in kaart. Een landschapsarcheologische studie van het middeleeuwse landschap geschilderd door Pieter Pourbus
Jan Trachet, Universiteit Gent

11:55   VerGISsen is Menselijknwerk
Menne Kosian, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

12:20   Moderne technologie, oude kaarten: voorsprong vanuit het verleden
Edward Mac Gillavry, Webmapper

12:45   Lunch

13:45   Data in kaart brengen: zo breng je historisch en archeologisch materiaal aan de man
Mark Verlaat, Geodienst, Rijksuniversiteit Groningen

14:10   Best practices voor geodata op het web
Linda van den Brink, Geonovum

14:35   AdamLink: verbonden collectiedata over Amsterdam op de kaart
Petra Dreiskamper, Grobbel & Dreis

15:00   Pauze

15:25   Amsterdam Time Machine: knooppunt en kompas
Claartje Rasterhoff, CREATE / Universiteit van Amsterdam

15:50   Afsluiting en discussie
Rowin van Lanen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Locatie
De workshop vindt plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort (routebeschrijving).

Aanmelding en vragen
Deelname is gratis, maar aanmelding is wel noodzakelijk. Aanmelden kan tot 22 juni 2018 per email bij Jasper Weinans (a.j.weinans@rug.nl). Voor overige vragen kunt u zich richten tot de organisatoren.

Organisatie
De workshop wordt georganiseerd door Jaap Evert Abrahamse (j.abrahamse@cultureelerfgoed.nl) en Arie van Steensel (a.van.steensel@rug.nl).

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, maken de workshop financieel mogelijk.

© KNHG 2024 Website: Code Clear