Webinar – Hoe verlaat je de politiek?

24 woe
Datum
24 maart 2021
Vanaf
19:00
tot
20:30
Adres
Online

Afscheid nemen na een mooie carrière is moeilijk en kan heftige emoties losmaken, zeker als het om het politieke bedrijf gaat. Aan de vooravond van hun vertrek uit de Kamer reflecteren Carla Dik-Faber en Ronald van Raak op de vraag hoe je de politiek verlaat.

Zij spreken hierover ook met de auteurs van de zojuist verschenen bundel ‘Slotakkoord. Het einde van politieke levens’. Henk te Velde, Diederick Slijkerman en andere historici staan stil bij de do’s and don’t’s van het einde van het politieke leven en wisselen hierover van gedachten met de twee terugtredende Kamerleden.

Carla Dik-Faber (1971) was van 2012-2021 lid van de Tweede Kamerfractie namens de ChristenUnie. Ze studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en werkte na haar studie onder meer als beleidsmedewerker bij de Maatschappelijke Ondernemers Groep en later als freelance kunsthistorica. Ze zat in de Gemeenteraad van de gemeente Veenendaal en in Provinciale Staten van Utrecht voor ze in 2012 in de Tweede Kamer kwam. Daar hield ze zich onder meer bezig met zorg, klimaat, landbouw en cultuur. Ze houdt van een goed politiek debat en werd in 2015 door het weekblad Vrij Nederland uitgeroepen tot meest efficiënte Kamerlid.

Ronald van Raak (1969) is sinds 2006 lid van de Tweede Kamer voor de Socialistische Partij. In de ruim 5.000 dagen dat hij Kamerlid was, heeft hij zich met een veelvoud aan onderwerpen beziggehouden, die raken aan het functioneren van de democratie. Zo heeft hij zich sterk gemaakt voor de invoering van een correctief referendum, waar de Eerste Kamer afgelopen januari mee instemde. De tweede parlementaire behandeling, die nodig is voor een grondwetswijziging, maakt hij niet meer mee vanwege zijn vertrek uit de Kamer. Voor zijn Tweede Kamerlidmaatschap was hij directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP en drie jaar Eerste Kamerlid. In 2000 promoveerde hij op een onderzoek naar het negentiende-eeuwse conservatisme.

Deelnemen?

Registratie en informatie: via margit.van.der.steen@huygens.knaw.nl. Deelname is gratis. Na registratie ontvangt u de zoomlink voor deelname.

Boek en auteurs

Het zojuist verschenen ‘Slotakkoord. Het einde van politieke levens‘ behandelt een reeks historisch gekozen ‘afscheiden’ uit de politiek, inclusief een analyse van een aantal typologieën in dit genre. Tien experts leverden een bijdrage aan dit boek: Henk te Velde, Han van Bree, Diederick Slijkerman, Paul Consten, Bert Koopman, Jan Postma, Margit van der Steen, Jan de Vetten, Mathijs van de Waardt, Pim Waldeck en Dirk Wolthekker.

Meer weten en bestellen via de lokale boekhandel, de auteurs op Youtube over hun boek en een voorproefje van de inhoud.

Organisatie

Het webinar wordt georganiseerd door de Universiteit Leiden (het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur en de onderzoeksgroep Politics, Culture and National Identities van het Instituut voor Geschiedenis), in samenwerking met de auteurs.

© KNHG 2024 Website: Code Clear