Webinar – Digitale duurzaamheid in arhieven

30 woe
Datum
30 juni 2021
Vanaf
14:00
tot
16:00
Adres
Online

‘Duurzaamheid’ is een woord dat in allerhande contexten opduikt. De universele Duurzame Ontwikkelingsdoelstelllingen van de Verenigde Naties zitten daar zeker voor iets tussen. Ook de erfgoedsector draagt zijn steentje bij op het vlak van bijvoorbeeld diversiteit, educatie en duurzaam behoud van erfgoed. Dat laatste is het thema van de online VVBAD-studienamiddag van woensdag 30 juni 2021.

Al jaren bouwt KADOC samen met Universiteitsarchief Leuven en LIBIS, en intussen met steeds meer partners, aan digitale duurzaamheid. Het afgelopen decennium werd LIAS ontwikkeld om de duurzame opslag, het beheer en de ontsluiting van digitaal erfgoed te kunnen garanderen. Samen met zijn partners heeft KADOC als doelstelling om elk digitaal erfgoedbestand leesbaar, authentiek, integer en vindbaar te houden op zeer lange termijn. Richtlijnen en standaarden zorgen voor houvast bij het opzetten van dergelijk systeem, maar om echt aan de slag te gaan, moet je daar een zeker pragmatisme aan toe voegen. Digitale duurzaamheid is ook geen statisch gegeven. Technologische vernieuwingen laten het digitaal erfgoed evolueren, en dat leidt tot nieuwe uitdagingen, zoals de archivering van sociale media, waarover het lopende project Best practices voor de archivering van sociale media in Vlaanderen en Brussel gaat. Die snelle technologische evoluties zorgen ook voor nieuwe methodieken die geïntegreerd kunnen worden met het oog op duurzaam beheer en duurzame ontsluiting. Een boeiend terrein om over in gesprek te gaan.

Tijdens het webinar ‘Digitale duurzaamheid in archieven’ van de VVBAD Werkgroep Automatisering, dat gemodereerd wordt door KADOC-collega Katrien Weyns, vertellen drie archiefinstellingen wat digitale duurzaamheid voor hen betekent en hoe ze die duurzaamheid nastreven. Onder meer Niels Plas van het archief van het Vlaams Parlement, een van de LIAS-partners, komt aan het woord. Het webinar gaat door op woensdag 30 juni tussen 14u en 16u. Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht.

© KNHG 2024 Website: Code Clear