Webinar – De hoogste macht: bestuur of volksvertegenwoordiging?

25 di
Datum
25 mei 2021
Vanaf
19:30
tot
21:00
Adres
Online

De satirische website ‘De Speld’ meldde op 30 april dat het kabinet een nieuwe ministersfunctie wilde introduceren: de Minister van Tegenmacht, verantwoordelijk voor de controlerende rol van de Tweede Kamer. Het fictieve bericht snijdt een reëel en actueel thema aan: wie bekleedt het hoogste ambt en wie komt de hoogste macht toe in onze parlementaire democratie?

Formeel heeft in een moderne democratie maar één instituut het laatste woord: de volksvertegenwoordiging. Maar in de praktijk ligt dat in Nederland anders. Mede doordat het kabinet veel meer middelen, kennis en mensen ten dienste staan, is de gedeelde macht van Staten-Generaal en regering gezamenlijk feitelijk een overmacht van het bestuur. Is de gouvernementalisering van de verhouding tussen regering en parlement erg? Is die nieuw? Gaat het tegenwoordig om meer dan de zoveelste oproep om dualisme te doorbreken, tegenmacht van de Kamers te versterken, bestuurlijke cultuur te veranderen, in een poldercultuur waarin volksvertegenwoordiging en bestuurders altijd al onder een hoedje speelden, waarin monistische verhoudingen zorgen dat de zaak kan draaien en volksvertegenwoordigers meebestuurden?

In het Webinar ´De hoogste macht´ zullen auteurs van twee onlangs uitgebrachte boeken deze vragen bespreken. Welke ontwikkelingen spelen zich af in de relatie volksvertegenwoordiging-bestuur en zijn die nieuw? Om die te begrijpen kijken we naar het prestige van het ambt van volksvertegenwoordiger en dat van minister en naar de politiek-bestuurlijke cultuur en regententradities in Nederland. De auteurs Pim Waldeck, Mathijs van de Waardt, Bert Koopman en Wim Voermans leiden de vragen in, Lauren Lauret en Carla Hoetink verzorgen commentaar, waarna er discussie is met alle deelnemers onder leiding van Henk te Velde.

Aanleiding voor het Webinar is het recente verschijnen van Wim Voermans, Het land moet bestuurd worden. Machiavelli in de polder (Prometheus 2021) en Diederick Slijkerman en Henk te Velde (redactie), Slotakkoord. Het einde van politieke levens (Spectrum 2021). Aan Slotakkoord werkten verder mee Jan Postma, Pim Waldeck, Mathijs van de Waardt, Paul Consten, Han van Bree, Dirk Wolthekker, Margit van der Steen, Jan de Vetten en Bert Koopman.

Het webinar wordt georganiseerd door de auteurs, in samenwerking met de Universiteit Leiden (het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur en de onderzoeksgroep bij geschiedenis Politics, Culture and National Identities).

Join Zoom Meeting:

https://universiteitleiden.zoom.us/j/64648793760?pwd=RHo1R2VuTG90eGMrUldKcHJHcGZqUT09

Meeting ID: 646 4879 3760      Passcode: &BXqjmM4
Informatie: margit.van.der.steen@huygens.knaw.nl

© KNHG 2024 Website: Code Clear