Waterlopen en beheer in Vlaams-Brabant van valleilandschap tot groene stroom

7 zat
Datum
7 december 2019
Vanaf
10:00
tot
15:00
Adres
Villerscollege, Vaartstraat 24, Leuven

Najaarslezing Documentatiecentrum Vlaams-Brabant en Rijksarchief Leuven

zaterdag 7 december 2019, Villerscollege, Vaartstraat 24, 3000 Leuven

Vanuit diverse invalshoeken belichten we de historische dynamiek van rivieren en beken, met aandacht voor menselijke activiteiten die een impact hadden op deze landschappen. In een eerste luik reiken we een geografisch kader aan over de ontwikkeling van riviervalleien, een historisch overzicht van waterbeheer en -benutting, en een inzicht in relevant bronnenmateriaal. In een tweede luik gaan we dieper in op enkele gevalstudies van onderzoek, publieksdeling en landschapsontwikkeling. Zo kom je meer te weten over het beheer van de Demer als waterweg in het ancien régime, over de ontsluiting van kennis over het Kampenhoutse bekenlandschap en over het restauratie-energieproject van een beschermde watermolen.

Programma

10.00 uur: onthaal met koffie/thee

10.15 uur: welkomstwoord

10.20 uur: Het rivierlandschap in verandering: lange-termijn dynamiek van rivieren en valleigebieden in het Dijle- en Demerbekken – Gert Verstraeten (KU Leuven)

11.00 uur: Onderzoek naar waterlopen en hun beheer.  Wat vind ik in het archief? – Jan De Cock (Heemkundig Genootschap “van Witthem” Beersel) en Danielle Caluwé (DIMA-BOSA/Algemeen Rijksarchief)

11.40 uur:  Op zoek naar Den Liberen Loop: rivierbeheer en traditionele landbouwsystemen in Vlaanderen voor 1900 – Tim Soens (Universiteit Antwerpen)

12.30 uur: broodjeslunch

13.30 uur: Rivierbeheer tijdens het ancien régime: de Demeradministratie in de 17de en 18de eeuw – Johan Breugelmans (Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde)

14.00 uur: De herontdekking van onze beken – Hubert Gulinck (Heemkring Campenholt)

14.30 uur: Casus Oyenbrugmolen – Erik Van Hemelrijck

PRAKTISCH

Waar en wanneer?
Villerscollege, Vaartstraat 24, 3000 Leuven
Zaterdag 7 december 2019 van 10.00 tot 15.00 uur
Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt.

> HIER INSCHRIJVEN
tot uiterlijk maandag  2 december 2019

INFO
Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Erfgoed, tel. 016-26 74 76, erfgoed@vlaamsbrabant.be
Beleidsverantwoordelijke: Tom Dehaene
Rijksarchief Leuven, tel. 016-31 49 54, rijksarchief.leuven@arch.be

© KNHG 2023 Website: Code Clear