VGN Congres 2018: Gevoelige geschiedenis in de klas

9 vrij
Datum
9 maart 2018
Vanaf
09:15
tot
18:00
Adres

Openluchtmuseum, Arnhem

Verschillende verhalen
Onze leerlingen hebben al een hele geschiedenis achter de rug wanneer wij ze in de les ontmoeten. Wanneer in de geschiedenisles bepaalde onderwerpen aan de orde komen, blijkt dat leerlingen verschillende ‘verhalen’ kennen. Spanningen bestaan tussen postkoloniale en nationalistische perspectieven op de Nederlandse koloniale geschiedenis en slavernij; onderwerpen als de Holocaust of de Palestijnse kwestie kunnen antisemitische reacties oproepen, terwijl de geschiedenis van de islam of migratiegeschiedenis evengoed op weerzin kan stuiten.

Het is niet eenvoudig om je als docent boven de partijen te plaatsen en iedere stem aan bod te laten komen. Het is bovendien de vraag of dat gewenst is wanneer interpretaties niet op historisch bewijs gebaseerd zijn, maar zijn ingegeven door onwaarheden of complottheorieën. Lastig is verder dat actuele gebeurtenissen vaak met veel emotie worden beleefd.

Gevoelige onderwerpen in de klas uit de weg gaan is geen oplossing, maar hoe ermee om te gaan? Op dit congres buigen we ons samen over de vraag op welke manier gevoelige geschiedenis een zinvolle en werkbare plek kan krijgen binnen ons geschiedenisonderwijs.

Programma

Vanaf 09:15  Ontvangst en inloop
10:00 Welkomstwoord Openluchtmuseum
Opening congres en aanbieden Bij de Tijd 3 door Ton van der  Schans
10:20 Gijs van Gaans. Waarom zijn controversionele onderwerpen controversioneel?
10:40 Joke van der Leeuw. Geschiedenisonderwijs, wederzijds begrip en tolerantie
11:00 Pauze
11:15 Hester Radstake. Het voeren van moeilijke gesprekken in de klas
11:35 Paneldiscussie met stellingen
12:20 Uitreiking Kleio Klasseprijs door Ben Vriesema, hoofdredacteur Kleio
12:30 Lunch en informatiemarkt
13:30 Workshops ronde I
14:45 Pauze
15:15 Workshops ronde II
16:30 Afsluiting en borrel

Zie voor meer informatie de website van VGN.

© KNHG 2023 Website: Code Clear