Van luis in de pels tot corporate glossy? Universitaire pers in Nederland en België sinds het einde van de negentiende eeuw

25 vrij
Datum
25 november 2022
Vanaf
10:00
tot
17:15
Adres
Groningen

Academische bladen zijn een platform voor kritische geluiden, ongehoorde stemmen en debat op het scherpst van de snede. Of toch niet? Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw kent Nederland universiteitskranten met onafhankelijke redacties en professionele journalisten die kritisch en opiniërend schrijven over het universitaire leven. Tegelijkertijd worden deze bladen grotendeels betaald door de universiteit en dragen ze gewild of ongewild bij aan de corporate identity. Daarbij is de onafhankelijkheid van deze bladen altijd een heet hangijzer geweest. Hoe hebben de bladen zich ontwikkeld sinds de verzakelijking van de universiteit? Is de universitaire pers nog wel de luis in de pels van de academische gemeenschap?

Tijdens dit Gewina-najaarscongres belichten historici en publicisten uiteenlopende aspecten van de geschiedenis van de universitaire pers sinds de late negentiende eeuw. Welke rol speelden academische bladen bijvoorbeeld in de sociale kwestie of in de beeldvorming van HIV/AIDS? In hoeverre waren en zijn universitaire media een bindmiddel voor de academische gemeenschap? De huidige universiteitskranten zijn ontstaan op de golven van de democratisering van de jaren zeventig. Hoe hebben zij zich kunnen ontwikkelen van politieke kranten naar multimediale nieuwsmedia? En wat moeten we eigenlijk onder ‘universitaire pers’ verstaan?

Deze en andere aspecten uit de geschiedenis van de universitaire pers komen aan bod in dit symposium dat wordt georganiseerd door het Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis Gewina (zie website). Dit jaar in samenwerking met Centrum voor Universiteitsgeschiedenis en Wetenschapsstudies (RUG) en Stevin Centre for History of Science and Humanities (VU Amsterdam).

Programma

10:00-10.30 Ontvangst met koffie/thee

10:30-10:50 Annelies Noordhof-Hoorn – Welkom en Inleiding

10:50-11:15 Guus Termeer – 50 jaar strijd om een onafhankelijke universiteitskrant

Koffie/thee 

11:35-12:00 Pieter Slaman – De gespleten persoonlijkheid van een universitaire gemeenschap: Binding versus zelfkritiek in de Leidse universitaire media, 1931-2022

12:00-12:25 Abel Streefland – Op zoek naar waardering en zelfstandigheid: Delftse periodieken in de eerste helft van de twintigste eeuw

12:25-12:50 Chris Engberts – Oeuvre des Missions & Le mouvement antiesclavagiste: Studentenpers tussen universiteit, kerk en politiek

Lunch of/en Najaarsvergadering voor Gewina-leden

14:15-14:40 Agnes van Steen – De ‘studentenoppositie’ en de universitaire pers: Hoe de linkse studentenbeweging (1963-1983) greep kreeg op de studentenbladen en die ook weer verloor, landelijk en in Leiden

14:40-15:05 Ruben Verwaal & Jacques van der Linden – Micromoordenaars in opmars: Nieuwswaarde van epidemieën in de tijdschriften van de Erasmus Universiteit Rotterdam

15:05-15:30 Max Meessen – Tussen papier en digitaal: Hoe universiteitsbladen het Ublad en Mare worstel(d)en met mediaconvergentie

Koffie/thee 

16:30-16:55 Ries Agterberg – De veranderende functie van universiteitsbladen: Van politieke krant naar multimediaal nieuwsmedium

16.55-17.15 Discussie – Geleid door Ab Flipse & Dorien Daling

  • Definitie
  • Kansen en bedreigingen
  • Onderzoeksmogelijkheden
  • Digitalisering

Borrel


Abstracts

Tijd: Vrijdag 25 november, 10:00-17:15 uur

Locatie: Academiegebouw, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen

Contact: Annelies Noordhof-Hoorn (RUG), Dorien Daling (RUG), Ab Flipse (VU Amsterdam)

Info: j.e.noordhof-hoorn@rug.nl

Aanmelden (gratis): voor 1 november 2022 (in verband met de catering) via dit formulier

© KNHG 2023 Website: Code Clear