Uitreiking Elise Mathilde Essay Prijs met Helga van Leur

17 vrij
Datum
17 september 2021
Vanaf
14:00
tot
15:30

Op vrijdag 17 september wordt de Elise Mathilde Essay Prijs (EMEP) voor het beste historische essay digitaal uitgereikt aan Adriaan Duiveman. Duiveman ontvangt de prijs, die bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 10.000 euro, voor zijn bijdrage getiteld ‘Vloeibare grenzen’. Het KNHG is een van de initiatiefnemers van de EMEP.

Helga van Leur verzorgt lezing

Helga van Leur

Niemand minder dan meteoroloog Helga van Leur verzorgt de lezing bij de uitreiking van de EMEP. In haar bijdrage zal Van Leur de verbinding zoeken met de thematiek van Duivemans essay, dat pleit voor een herziening van onze vastgeroeste denkpatronen over ‘water’ en ‘land’ en voor meer ruimte voor het water. Gezien de recente ontwikkelingen in Limburg, België en Duitsland is dit onderwerp actueler dan ooit.

Aanmelden

Wilt u zich opgeven voor de live stream? Stuur dan een e-mail naar info@knhg.nl. Het programma gaat om 14.00 uur van start.

Over de Elise Mathilde Essay Prijs

De Elise Mathilde Essayprijs is genoemd naar Elise Mathilde van Beuningen (1890-1941) die haar vermogen naliet aan de door haar opgerichte Stichting Elise Mathilde Fonds. De prijs is een initiatief van de Stichting in samenwerking met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, het Genootschap Onze Taal en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG). Het overkoepelende thema van de prijs is ‘De eigen natie in kosmopolitisch perspectief’, waarbij beurtelings de Nederlandse letterkunde, taalkunde en geschiedenis centraal staan. De prijs werd in 2018 voor het eerst uitgereikt aan Fien Veldman, voor een opstel over ‘het uitgestrekte Nederlandse literaire landschap’. In 2019 ontving Thijs Bartels de prijs, voor een essay dat de vraag behandelde ‘Wat is dat, leven met je taal?’

© KNHG 2024 Website: Code Clear