Symposium| Veel bijgeleerd …? Of: zijn wij het androcentrisme in de geschiedschrijving voorbij?

30 vrij
Datum
30 november 2018
Vanaf
13:30
tot
17:00
Adres
Maastricht

Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Ad Knotter als hoogleraar vergelijkende regionale geschiedenis aan de Universiteit Maastricht en directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.

Plaats: Aula Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4

In 1991 verscheen het proefschrift van Ad Knotter over de Amsterdamse arbeidsmarkt in de tweede helft van de negentiende eeuw. Feministische historici verweten hem een ́androcentrische ́ benadering, omdat hij (betaalde) arbeid van vrouwen uitsluitend als een functie van die van mannen behandelde. Zijn afscheidsrede zal gaan over ‘Arbeid van vrouwen in Limburg in de twintigste eeuw: een stille revolutie’.

Gezien het onderwerp van zijn afscheidsrede lijkt Ad zelf na zijn proefschrift veel te hebben bijgeleerd. De vraag die op dit symposium centraal staat is: in hoeverre geldt dit voor de geschiedschrijving sinds 1991 in het algemeen? Welke vooruitgang is er in de ruim 25 jaar na het verschijnen van zijn proefschrift geboekt en welke impact heeft de vrouwen- of gendergeschiedenis op de voorheen (?) androcentrische geschiedschrijving gehad?

De sprekers zullen reflecteren op de vraag wat het genderperspectief heeft bijgedragen aan een mogelijke kanteling van het bestaande geschiedbeeld in hun terrein van onderzoek.

Het symposium wordt voorgezeten door Maarten Prak, hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Aanmelden kan via: info-shcl@maastrichtuniversity.nl.

© KNHG 2024 Website: Code Clear