Symposium ‘Reflecties van de maritieme caleidoscoop’

15 vrij
Datum
15 november 2019
Vanaf
9:30
tot
17:30
Adres
Enkhuizen

Gezamenlijk Symposium van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis en het Maritiem Portal/de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland, vrijdag 15 november 2019

Locatie: Zuiderzeemuseum Enkhuizen, https://www.zuiderzeemuseum.nl/nl/page/347/route-en-parkeren

Vertegenwoordigers van diverse maritieme musea, stichtingen, verenigingen en databases hebben, in de context van de Maritieme Koepelbijeenkomsten, de afgelopen jaren gezamenlijk plannen uitgewerkt voor de ‘bouw’ van een digitaal maritiem-historisch huis oftewel een Maritiem Portal (MP). Geïnteresseerden in het Nederlandse maritieme verleden en heden kunnen daarin op een toegankelijke manier up-to-date informatie vinden over tentoonstellingen, lezingen, publicaties en tal van maritiem-historische collecties. De kern van het Maritiem Portal wordt gevormd door de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN). In mei 2019 is de eerste bijdrage over ‘Maritieme cultuur in de middeleeuwen’ van Remmelt Daalder online gezet. Binnenkort volgen er meer hoofdstukken.

Op 11 maart 2016 was de startbijeenkomst van het Maritiem Portal en de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland. Vanaf 18 november 2016 is de website van het Maritiem Portal online. Het Maritiem Portal wordt ontwikkeld en gehost bij het Huygens Instituut, dat in een Netwerk Maritieme Data ook andere projecten, databases en e-publicaties op maritiem gebied wil samenbrengen.

Graag nodigen de algemeen directeur van het Huygens ING – KNAW, het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, de coördinatoren van de Maritieme Koepel, de Stuurgroep Governance van het Maritiem Portal en de hoofdredactie van de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland u als lid, deelnemer, auteur of belangstellende uit voor ‘Reflecties van de maritieme caleidoscoop’. Gezamenlijk Symposium van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis en het Maritiem Portal/de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland op 15 november 2019.

Wij hopen van harte u op vrijdagmiddag 15 november 2019 te mogen begroeten in het Zuiderzeemuseum. Zou u zo vriendelijk willen zijn om u vóór vrijdag 8 november 2019 aan te melden bij Marja de Keuning? Deelname aan het middagsymposium is gratis. Het ochtendprogramma met de ALV is bedoeld voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. Deelname aan de lunch en de rondleiding over de tentoonstelling ‘Kleren maken de vrouw’ is voor alle deelnemers van het symposium mogelijk maar de kosten van 20 euro (lunch) zijn voor eigen rekening en zullen vooraf overgemaakt dienen te worden op reknr. NL11INGB0000390150 t.n.v. de Ned. Ver. voor Zeegeschiedenis. U wordt dus vriendelijk verzocht om bij de aanmelding aan te geven welke onderdelen van het programma u wilt volgen: ALV (alleen voor leden NVvZ), lunch, middagprogramma. Dit is noodzakelijk in verband met het beperkte aantal zitplaatsen. Zonder een bevestiging van registratie is deelname aan het symposium helaas niet mogelijk. Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking.

U kunt deze uitnodiging natuurlijk ook aan andere belangstellenden doorsturen.

Programma

09.30-10.00 Ontvangst (koffie, thee) in het Peperhuis (Binnenmuseum Zuiderzeemuseum)

10.00-11.00 Algemene Ledenvergadering Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis (uitsluitend voor leden NVvZ; NB wilt u bij de aanmelding vermelden dat u hierbij aanwezig wilt zijn?)

11.00-12.00 Kleren maken de vrouw Hilde Cammel (Zuiderzeemuseum).

12.00-13.30 Lunch (NB: de lunch is voor eigen rekening voor 20 euro; u kunt bij de aanmelding aangeven dat u hiervan gebruikt wilt maken).

12.00-13.30 Bezoek tentoonstelling: Tijdens de lunch is er onder begeleiding gelegenheid om de tentoonstelling ‘Kleren maken de vrouw’ in het Binnenmuseum te bezoeken. (Het verzamelpunt wordt nog bekend gemaakt.)

13.00-13.30 Ontvangst (koffie, thee) in het Amsterdamse Huis (Buitenmuseum, Zuiderzeemuseum)

13.30-13.35 Welkomstwoord Kees Hendriks (Zuiderzeemuseum)

13.35-13.45 Welkomstwoord Els van Eijck van Heslinga (middagvoorzitter; Maritiem Portal; hoofdredactie NMGN).

13.45-14.00 Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, geschiedenis en heden Annette de Wit (Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis)

14.00-14.30 Ontwikkeling van de bibliotheek en de digitalisering van de collectie Kees Hendriks (Zuiderzeemuseum)

14.30-14.45 Het Centraal Visserijregister: de burgerlijke stand van de zeevisserijschepen 1911-2017 Jan van de Voort (oud-medewerker Museum Vlaardingen)

14.45-15.30 Pauze (koffie, thee)

15.30-15.45 Behoud van varend erfgoed: een kleine geschiedenis en recente ontwikkelingen Marja Goud (Het Scheepvaartmuseum)

15.45-16.15 De trans-Atlantische slavenhandel en de Zeeuwse economie na 1750 Gerhard de Kok (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde)

16.30-17.30 Borrel

© KNHG 2024 Website: Code Clear