Symposium ‘Rampjaar 1672: Diplomatie in crisistijd’

15 zat
Datum
15 oktober 2022
Vanaf
09:45
tot
16:00
Adres

Amerongen

Dit jaar is het precies 350 jaar geleden dat Lodewijk XIV Nederland binnenviel. Het is de geschiedenis ingegaan als het Rampjaar 1672. Naast Frankrijk waren ook Engeland, Münster en Keulen de vijanden van de Republiek. Stadhouder Willem III zag kans het tij te keren door slimme diplomatie.

Godard Adriaan van Reede, heer van Amerongen, was als diplomaat de rechterhand van stadhouder Willem III. In deze rol reisde hij langs diverse Europese hoven om steun te vragen voor Nederland. De rol van diplomatie in crisistijd is tot op de dag van vandaag een actueel thema. Daarbij speelt de vraag “in hoeverre leren we van het verleden?” een interessante rol. Om deze reden organiseert Kasteel Amerongen op 15 oktober a.s. een symposium in de Andrieskerk waarin deze thema’s centraal staan.

Tijdens het programma komen dr. Philip Mansel (vooraanstaand historicus en auteur), dr. Nina Lamal (historica en postdoctoraal onderzoeker bij NL-LAB, Humanities Cluster KNAW) en de ambassadeurs van onder andere België, Bosnië, Duitsland, Frankrijk en Oekraïne, en de militair attaché van het Verenigd Koninkrijk aan het woord over Diplomatie in crisistijd ten tijde van Lodewijk XIV en nu. Bovendien is er voldoende ruimte om het gesprek met elkaar aan te gaan. In lijn met het historisch perspectief is het symposium meertalig (Nederlands en Engels).

Meer informatie en aanmelding.

© KNHG 2024 Website: Code Clear