Symposium – Grote idealen, smalle marges. Een parlementaire geschiedenis van de lange jaren zeventig (1971-1982)

1 do
Datum
1 september 2022
Vanaf
13:30
tot
17:00
Adres
Den Haag

Het centrum voor parlementaire geschiedenis en Boom uitgevers Amsterdam nodigen u uit voor het symposium ter gelegenheid van het verschijnen van het boek: Grote idealen, smalle marges. Een parlementaire geschiedenis van de lange jaren zeventig (1971-1982).

Aanmelden

Mocht u het symposium willen bijwonen, dan wordt u verzocht zich vóór  12 augustus aan te melden bij Irene Helsen, secretaresse van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (024-3612463), irene.helsen@ru.nl). Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Parkeren

Er is bij het gebouw slechts beperkt parkeergelegenheid. Genodigden die met de auto naar Den Haag komen verzoeken wij te parkeren in de omliggende openbare parkeergarages (bijvoorbeeld: Q park Noordeinde of P Museumkwartier aan het Korte Voorhout)

N.B.

Houdt u er ten behoeve van uw eigen tijdsplanning s.v.p. rekening mee dat de beveiligingsprocedures van de Eerste Kamer enige tijd vergen en vergeet vooral uw identiteitsbewijs niet.

© KNHG 2024 Website: Code Clear