Symposium – Contactgroep Signum

2 zat
Date
2 december 2023
From
10:00
until
17:30
Address
Gent

Sint Pietersabdij (Kapittelzaal). Gent, zaterdag 2 december 2023
Georganiseerd door de Contactgroep Signum i.s.m. het Henri Pirenne Institute for Medieval Studies van de Universiteit Gent

Religieuze materiële cultuur speelde een belangrijke rol in het dagelijks functioneren van kerken en kloosters. Allerlei objecten, zoals altaarstukken, sculpturen en gewaden, werden gebruikt tijdens de liturgie, fungeerden als persoonlijke memoria en moesten dikwijls ook het prestige van de instelling vergroten. Bestudering van deze kostbare fysieke overblijfselen, tegenwoordig vaak bewaard in een heel andere (museale) context, kan interessante inzichten opleveren in uiteenlopende aspecten van de kerk- en kloostergeschiedenis. Daarom zullen we dit jaar tijdens het Signum-symposium vanuit diverse invalshoeken ingaan op verschillende soorten religieuze materiële cultuur en het ontstaan, de functie en status hiervan binnen middeleeuwse en vroegmoderne religieuze instellingen.

De stad Gent herbergt vele religieuze kunstschatten, waarvan de meest beroemde waarschijnlijk het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck is. Naar aanleiding van de recente, bijna voltooide restauratie van het werk is dit topstuk in nieuwe setup in de Sint-Baafskathedraal te bezichtigen. In de kerk bevinden zich echter nog vele andere interessante overblijfselen van materiële cultuur. Aansluitend op het symposium bezoeken we daarom de kerk en ervaren we de augmented reality-presentatie van het Lam Gods.

Op 2 december 2023 vindt het volgende Signum-symposium plaats in Gent. Het thema is ‘Materiële cultuur in religieuze instellingen”. Meer informatie over het programma en aanmelding is hier te vinden. Inschrijven kan tot 13 november a.s. en het symposium is open voor zowel leden als niet-leden.

Over Signum:
Sinds 1989 is Signum de contactgroep voor ‘sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeleeuwen’, zoals het voluit heet. Signum verbindt circa honderd, overwegend Nederlandse en Vlaamse geïnteresseerden in uiteenlopende aspecten van de middeleeuwse kerkgeschiedenis.

Zij worden regelmatig geattendeerd op verversingen van deze website, waarin mededelingen zijn opgenomen, ontwikkelingen op onderzoeksgebied worden gesignaleerd en nieuwe literatuur wordt aangekondigd en besproken. Ook biedt de website een uitgebreide digitale bibliografie van publicaties op ons terrein.

Ieder najaar organiseert Signum een symposium, dat de gelegenheid biedt om dieper in te gaan op een bepaald thema. In de afgelopen jaren ging het bijvoorbeeld over middeleeuwse armenzorg, de kleinere seculiere kapittels, lekenspiritualiteit, de Moderne Devotie of de bedelorden in de Nederlanden. Enkele recente symposia bestudeerden de religieuze instellingen in een regio, zoals Gelre, Limburg of Brabant.

Belangstelling? Kijk op deze website, voor meer informatie over het Signum-lidmaatschap.

 

© KNHG 2024 Website: Code Clear