Symposium: Anna van Hannover (1709-1759), een leven in brieven en muziek’, 29 september 2023

29 vrij
Datum
29 september 2023
Vanaf
13:30
tot
18:00
Adres
Kasteel Duivenvoorde, Voorschoten

‘Anna van Hannover (1709-1759), een leven in brieven en muziek’, 29 september 2023, symposium, Kasteel Duivenvoorde.

In een samenwerking tussen de Koninklijke Verzamelingen (waar de meeste van Anna’s brieven worden bewaard) het Huygens Instituut en Oxford’s Early Modern Letters Online zijn meer dan 4.000 brieven van en aan Anna van Hannover gedigitaliseerd en online raadpleegbaar gemaakt. Op 29 september zal dat feestelijk worden gevierd met een symposium op Kasteel Duivenvoorde dat geheel aan Anna, haar brieven en haar muzikaliteit zal zijn gewijd. Kasteel Duivenvoorde, dat via de familie Van Wassenaer veel banden had met de familie Van Oranje-Nassau, biedt op die dag de laatste mogelijkheid om de tentoonstelling Franje en Oranje te bezoeken.

Meer over Anna van Hannover:
Anna werd geboren in het Duitse zomerpaleis Herrenhausen, in Hannover, als eerste dochter van George van Brunswijk-Lüneburg (1683–1760) die George II van Groot-Brittannië en Ierland werd, en Caroline van Brandenburg-Ansbach (1683–1737). Toen haar grootvader George Louis van Brunswijk-Lüneburg (1660–1727) koningin Anna opvolgde op de Britse troon in 1714 als George I, verhuisden Anna en haar familie naar Kensington Palace in Londen. Ondanks familiale onenigheid speelden vader en grootvader beide een sleutelrol in de onderhandelingen met het Nederlandse Huis van Oranje, wat resulteerde in het huwelijk van Anna met Willem IV van Oranje-Nassau (1711–1751) op 25 maart 1734.
Van jongs af aan was Anna een liefhebber van muziek: ze speelde klavecimbel, zong volgens tijdgenoten prachtig. Voor Georg Friedrich Händel waren dit twee redenen om haar ‘de bloem der prinsessen’ te noemen. In 1734 begeleidde ze de beroemde castraat Farinelli bij twee liederen van de componist. Anna nodigde ook veelgevraagde Europese componisten uit naar Den Haag om te componeren en op te treden. Aan het hof van George I ontwikkelde Anna zich tot een politiek geëngageerd individu. Haar grootvader zorgde ervoor dat ze naast politieke geschiedenis, aardrijkskunde, een aantal talen en de gebruikelijke etiquette ook goed opgeleid was in de kunst van het regeren. Toen ze eenmaal in de Republiek was gevestigd, bleef ze zich met de politiek bezighouden: tijdens het stadhouderschap van Willem IV nam ze geregeld deel aan zijn bijeenkomsten, correspondeerde ze dikwijls met zijn naaste adviseurs en bouwde ze een groot netwerk op van Nederlandse regenten en internationale politici. Dit netwerk kwam goed van pas toen Anna bij het overlijden van haar man in oktober 1751 werd uitgeroepen tot ‘Gouvernante en Vooghdesse’ van hun minderjarige zoon Willem V (1748–1806). In deze nieuwe rol handhaafde Anna haar actieve positie in het Nederlandse politieke leven. Anna’s betrokkenheid bij de politiek komt tot uiting in haar correspondentie, waaronder veel brieven van lokale, nationale en internationale staatslieden. Daarnaast zijn er veel brieven van haar man en naaste familieleden bewaard gebleven.

Prijs:
Entree met museumkaart € 17,50
Entree zonder museumkaart € 32,-

Programma

13.30-14.00 uur
Inloop met koffie en thee
14.00-14.05 uur
Welkomstwoord door Antoinette van Dorssen, directeur Duivenvoorde
14.05-14.15 uur
Ineke Huysman, moderator en projectleider Huygens Instituut: ‘Inleiding op het project’
14.15-14.30 uur
Simone Nieuwenbroek, conservator Duivenvoorde: ‘De relatie Anna van Hannover met de familie Van Wassenaer’ en toelichting op de tentoonstelling Franje en Oranje
14.30-14.50 uur
Rudolf Rasch, musicoloog: ‘Anna van Hannover: Een muzikale prinses’
14.50-15.15 uur
‘Hannover ontmoet Farinelli’, uitgevoerd door La Sfera Armoniosa met Arturo den Hartog (countertenor), Siebe Henstra (klavecimbel), Mike Fentross (artistieke leiding)

15.15-15.45 uur
Pauze met koffie en thee

15.45-16.00 uur
Krista van Loon, archivist Koninklijke Verzamelingen: Anna van Hannover, de vrouw achter de gouvernante. Een leven in brieven’
16.00-16.15 uur
Veronica van Amerongen, onderzoeker: ‘De politieke betekenis van Anna van Hannover’
16.15-16.35 uur
Jeroen Duindam, hoogleraar vroegmoderne geschiedenis Rijksuniversiteit Leiden: ‘De weduwe en het glazen plafond: rond de wereld in twintig minuten’
16.35-16.45 uur
Officiële opening van de online brieven catalogus van Anna van Hannover door directeuren Claudia Hörster (KV) en Dirk van Miert (Huygens Instituut)
16.45-18.00 uur
Borrel en gelegenheid de tentoonstelling Franje en Oranje te bekijken

Tickets

© KNHG 2024 Website: Code Clear