Studiemiddag Wiki-Wetenschappers

26 do
Datum
26 september 2019
Vanaf
13:00
tot
17:00
Adres
Academiegecouw UU, Domplein 29, Utrecht

De slotbijeenkomst van het project Wiki Wetenschapers vindt plaats op donderdag 26 september 2019. Het thema van de bijeenkomst is de impact van Wiki-projecten.

Binnen het project Wiki-Wetenschappers heeft de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) het afgelopen half jaar gepionierd. Het is nu tijd om de opbrengsten van het Wiki-Wetenschappers project met jullie te delen.

Programma

13:00 – 13:30 uur: Inloop met koffie en thee

13.30 – 13:40 uur: Welkomstwoord door projectleider Linn Borghuis

13:40 – 14:00 uur: Hoogleraren op Wikidata, de ervaringen van de Wikidata-in-Residence door Hanno Lan

14:00 – 15:15 uur: Recht om te weten, of recht om te vergeten? Marianne Loef deelt de de eerste resultaten van het Privacy Impact Assessment (PIA).

15:15 – 15:30 uur: Pauze

15:30 – 17:00 uur
In het tweede deel van de middag werpen we een kritische blik op de impact van Wiki-projecten door een rondetafel gesprek met een inleiding van Olaf Jansen van de Koninklijke Bibliotheek. De afgelopen 10 jaar hebben veel onderzoeks- en erfgoedinstellingen hun kennis en data ter beschikking gesteld op Wikimedia (Commons, Wikipedia, Wikidata). Maar wat gebeurt eigenlijk met deze informatie als deze wordt verrijkt, hergebruikt of wordt aangepast?

17.00 uur Borrel

AANMELDEN

© KNHG 2023 Website: Code Clear