Studiemiddag Stichting Réveil-Archief| De schaduw van de slavernij. Het Réveil en de strijd tegen oude en nieuwe slavernij

9 vrij
Datum
9 november 2018
Vanaf
12:30
tot
17:30
Adres
Zusterplein 20, 3703 CB Zeist

De tweejaarlijkse studiedag van de Stichting Réveil Archief is deze keer gewijd aan het thema ‘moderne slavernij’. In diverse lezingen zal een lijn worden getrokken vanuit de anti-slavernij-opvattingen én praktische initiatieven naar de actuele vormen van dwangarbeid, uitbuiting en mensenhandel.

Programma

Op de studiemiddag zal worden stilgestaan bij de historische betekenis en de maat­schappelijke relevantie van de strijd van en in het Réveil tegen de slavernij. Het programma is als volgt:

12.30       Ontvangst in de Grote Zaal van de EBG

13.00       Opening door Fred van Lieburg (voorzitter Stichting Réveil Archief)

13.15       Lezing door Susan Legêne (hoogleraar politieke geschiedenis Vrije Universiteit): ‘Vrij… Transnationale (denk)beelden van natievorming en burgerschap’

13.45       Lezing door Sarah Adams (onderzoeker Universiteit Gent): ‘Slavernij op scène: Abolitio­nisten en hun agenda’s’

14.15       Bijdrage over moderne slavernij door Emanuel da Costa (sociaal-ethisch auditor)

14.30       Actualisering door Gert-Jan Segers (lid Tweede Kamer namens ChristenUnie)

15.00       Discussie

15.45       Pauze

16.00       Rondleiding EBG (Grote en Kleine Zaal, Museum Herrnhutterhuis)

17.00       Borrel

Het adres is Zusterplein 20, 3703 CB Zeist. Wanneer u met de auto komt, dan is er de keuze uit twee parkeerplaatsen: van Slot Zeist (adres: Brouwerij 9; gratis doch druk) of van Hotel Theater Figi (Het Rond 2; betaald).  Beide ongeveer 5 min. lopen. Op nog kortere loopafstand is bushalte Het Rond/Lageweg, met o.a. verbindingen van/naar NS Station Driebergen-Zeist.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@reveilarchief.nl, of anders een briefje naar ons postadres. Tevens kunt u daarbij aangeven of u wilt deelnemen aan het traditionele Réveildiner. S.v.p. ook daarbij vermelden over eventuele voedselallergie.

Voor donateurs van de Stichting Réveil-Archief is deelname aan de studiedag kosteloos. Niet-donateurs kunnen de bijdrage van 15 euro ter plaatse voldoen.

Wanneer u wilt deelnemen aan het Réveildiner, in restaurant Hermitage (Het Rond 7), dan verzoeken wij een bedrag van € 30 over te maken op ING rekening NL18 INGB 0000 5334 87 ten name van Stichting het Réveil-Archief te Lisserbroek, o.v.v. ‘Réveildiner’. Drank is op de avond voor eigen rekening.

Voor meer informatie kunt u hier hun website bezoeken.

 

 

© KNHG 2023 Website: Code Clear