SPUI25-lezing met Katie Roiphe: Disappointing the Feminists

20 vrij
Datum
20 september 2019
Vanaf
20:00
tot
21:30
Adres
Aula - Oude Lutherse kerk, Singel 411, Amsterdam

Op 20 september geeft de Amerikaanse schrijfster Katie Roiphe in de Aula de jaarlijkse SPUI25-lezing. Daarna wordt zij geïnterviewd door schrijfster Niña Weijers.

Let op! De voertaal van dit programma is Engels en het programma vindt plaats in de Aula van de Universiteit van Amsterdam.

In haar toespraak, ‘Dissapointing the feminists’, onderzoekt Roiphe de gecompliceerde relatie van vrouwen met macht. Zij doorbreekt het taboe op de schijnbare discrepantie tussen de overtuiging van veel vrouwen en de manier waarop zij hun dagelijks leven leiden. Denk aan de relatie van Simone de Beauvoir met Jean Paul Sartre en haar ideeën over feminisme. Is het erg om in je werk sterk en succesvol te willen zijn maar je privé minder krachtig op te stellen, met name in relatie tot mannen? Waar komt deze ambivalentie vandaan? En wat verklaart de neiging van veel machtige vrouwen om hun eigen succes af te zwakken, zich kleiner te maken? Houden wij misschien meer van het idee van sterke vrouwen dan van sterke vrouwen zelf?

Katie Roiphe treedt in de voetsporen van illustere voorgangers als Philippe Claudel, Jeanette Winterson, Teju Cole, Stefan Hertmans, Philipp Blom, David van Reybrouck, A.S. Byatt en Karen Armstrong, die voorgaande jaren het academisch-culturele seizoen van SPUI25 met deze lezing openden.

Over de sprekers

Katie Roiphe (1968) is schrijfster en onderzoeker. Ze promoveerde aan Princeton University in de literatuurwetenschap en is directeur van de vakgroep Cultural Reporting and Criticism aan New York University. Ze schreef verschillende boeken, waaronder The Morning After: Sex, Fear, and FeminismIn Praise of Messy Lives: Essays en een roman: Still She Haunts Me. In 2017 verscheen het boek The Violet Hour, waarin zij de laatste levensdagen reconstrueert van beroemde denkers en schrijvers die weten dat zij gaan sterven. Haar essays en artikelen verschenen in onder meer The New York TimesThe Washington PostThe New YorkerThe Paris ReviewThe Wall Street JournalFinancial TimesHarper’sVogueEsquireSlate en Tin House. Ze woont in Brooklyn.

Niña Weijers (1987) debuteerde in 2014 met haar roman De consequenties, die werd bekroond met de Anton Wachterprijs, de Gouden Boekenuil Publieksprijs, de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs en de Opzij Literatuurprijs. De consequenties haalde bovendien de shortlist van de Libris Literatuurprijs. Er verschenen vertalingen in onder andere Amerika, Frankrijk en Engeland. Ze schrijft voor de De Groene Amsterdammer en is redacteur bij De Gids. Begin juni 2019 verscheen haar nieuwe roman, Kamers antikamers.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

© KNHG 2024 Website: Code Clear