Slaves, commodities and logistics – presentatie van het onderzoek

26 woe
Datum
26 juni 2019
Vanaf
15:00
tot
0:00
Adres
IISG (Cruquiusweg 31, Amsterdam)

Hoe belangrijk was de Atlantische slavernij voor de Nederlandse economie in de achttiende eeuw? IISG, Universiteit Leiden en VU presenteren de uitkomsten van een belangrijk onderzoek op 26 juni as.

Eind mei maakte minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat zij meer aandacht wil voor de ‘zwarte bladzijden’ uit ons verleden zoals het slavernijverleden. ‘De maatschappelijke opgave is om een gedeelde geschiedenis ook daadwerkelijk tot een gedeelde geschiedenis te maken, […] voor een breed inclusief publiek met als uitgangspunt dat het kennen van elkaars verhalen bijdraagt aan begrip voor elkaar.’ Zo schreef zij afgelopen week in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook de wetenschap heeft ons inziens hierin een verantwoordelijkheid. Zij kan een belangrijke bijdrage leveren aan de beschikbare kennis over ons verleden en het maatschappelijke debat. Bijvoorbeeld over één van de vragen die tot op heden nog onvoldoende onderzocht is: “Hoe belangrijk was de Atlantische slavernij voor de Nederlandse economie in de achttiende eeuw?”

Presentatie​
Op woensdag 26 juni aanstaande presenteren het IISG, de Vrije Universiteit en de Universiteit Leiden de uitkomsten van een meerjarig wetenschappelijk onderzoek dat deze vraag beantwoordt. Voor het eerst wordt een wetenschappelijk onderbouwde  en dus toetsbare indicatie gegeven van het profijt dat Nederland trok van de slavernij. Daaronder vallen, naast de slavenhandel, ook de handel en verwerking van door slaven geproduceerde goederen zoals suiker, koffie en tabak.

Met behulp van nieuwe cijfers bewijzen de onderzoekers het grote gewicht van op slavernij gebaseerde activiteiten binnen de Nederlandse economie. Deze activiteiten hielden de achttiende-eeuwse Nederlandse economie drijvende.

Aanmelden
U bent van harte welkom om de officiële presentatie van het onderzoeksrapport bij te wonen. Het rapport zal worden aangeboden aan Marjolein Moorman, wethouder van Gemeente Amsterdam, Linda Nooitmeer, voorzitter  NiNsee en Martine Gosselink, hoofd afdeling Geschiedenis, Rijksmuseum. De bijeenkomst wordt gemodereerd door Noraly Beyer.

We hopen u op 26 juni te mogen begroeten op het IISG. U kunt zich aanmelden door ons een mail (communicatie@iisg.nl) te sturen.Wilt u hierin aangeven met hoeveel personen u aanwezig zult zijn?

Mede namens de leden van de onderzoeksgroep,
met vriendelijke groet,

Pepijn Brandon en Ulbe Bosma,
senior onderzoekers aan het IISG

Over het onderzoek 
Dit vijfjarig onderzoeksproject is uitgevoerd door het IISG, de VU en de Universiteit Leiden. Het onderzoek is gefinancierd door NWO. De uitkomsten worden tegelijkertijd gepubliceerd in het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis met Dr. Pepijn Brandon als eerste, en prof. Ulbe Bosma als tweede auteur. ​

© KNHG 2023 Website: Code Clear