Sieperda-symposium over 2000 jaar Friezen en hun landschap

21 vrij
Datum
21 april 2023
Vanaf
13:30
tot
17:00
Adres
Leeuwarden

Op vrijdag 21 april organiseren het Koninklijk Fries Genootschap, de Fryske Akademy en Tresoar een Sieperda-symposium over 2000 jaar Friezen en hun landschap.

Dit jaar vieren we de 2000ste verjaardag van Plinius de Oudere (23 na Christus-79 na Christus), die als één van de eersten het Waddenlandschap beschreef. Op het symposium wordt de dynamiek tussen landschap, natuurbeleving en identiteit in historisch perspectief gezet en vanuit verschillende gezichtspunten belicht.

Sprekers zijn:

– Simon Halink (inleiding op het symposium)

– Anne Popkema (Plinius over Fryslân)

– Han Nijdam (Lichaam en landschap in Friesland

– Mark Raat (Uytmaelen ende tot goed landt maecken)

– Mans Schepers (Cancelling Plinius?)

– Otto Knottnerus (Waddeneiland – erfenis van de romantiek)

– Jeroen Wiersma (Kai Bouma en het veenweidegebied)

– Rymke Schuurmans (Ecokritiek in de poëzie van Obe Postma)

De lezingen worden opgenomen in het jaarboek De Vrije Fries 2023.

Het Sieperda-symposium wordt op vrijdag 21 april van 13:30-17:00 uur gehouden in Tresoar. Na afloop is er een borrel.

Opgave kan tot uiterlijk 19 april 2023 via info@friesgenootschap.nl tegelijk met betaling van € 7,50 (voor KFG-leden en studenten: € 5) op bankrekening NL33ABNA0450289001 t.n.v. Koninklijk Fries Genootschap te Leeuwarden.

Er zijn 85 plekken beschikbaar.

© KNHG 2023 Website: Code Clear