Seminar De toekomst van vrede en vrijheid in Europa

6 vrij
Datum
6 maart 2020
Vanaf
0:00
tot
0:00
Adres
Breda

Stichting Terug naar Westerbork organiseert op 6 maart 2020 het seminar ‘De toekomst van vrede en veiligheid in Europa’. Het seminar vindt plaats op de Koninklijke Militaire Academie In Breda.

We streven allemaal naar vrede en vrijheid, maar het vormt geen vanzelfsprekendheid. Je moet je bewust zijn van de bedreigingen en hoe je deze kan ondervangen. Het kan ook niet alleen bij voornemens blijven. Je moet er tegen opgewassen zijn. Voor wat het welvarende Nederland betreft, dat zich zo laat voorstaan op zijn waardenstelsel en zijn inspanningen ter bevordering van de internationale rechtsorde, kan dat natuurlijk niet stoppen bij grenzen, ook niet de grenzen van Europa.

Tijdens dit seminar wordt aandacht besteed aan kritische succesfactoren voor vredesverdragen in Europa, aan het leerstuk van de Responsibility to Protect, de bedreigingen van vrede en veiligheid, aan de noodzaak van een samenhangende Europese veiligheidsstrategie en de waarden en andere kernelementen die daaraan ten grondslag zouden moeten liggen. We sluiten af met een forumdiscussie over de vraag of, en zo ja, hoe deze onderwerpen deel uit moeten maken van onze opleidingen.

Deelname aan dit seminar staat open voor iedereen, maar is vooral bedoeld voor Nederlandse en Duitse studenten, docenten en andere opleidingsfunctionarissen. De voertaal is naar keuze Duits of Engels, behalve bij de forumdiscussie die in het Engels zal worden gevoerd.

Het volledige programma wordt binnenkort op www.terugnaarwesterbork.eu gepubliceerd. Inschrijven kan hier!

© KNHG 2024 Website: Code Clear