Publieke Informatie Infrastructuur

29 vrij
Datum
29 november 2019
Vanaf
0:00
Adres
Raio Kootwijk

CLARIAH en het Netwerk Digitaal Erfgoed zetten in op brede samenwerking rondom publieke, digitale infrastructuren. Maar kunnen we de rol van onze organisaties duidelijker definiëren op basis van het recente Europese visiedocument Shared Digital Europe? En op welke manier kunnen we deze rol vormgeven op het gebied van beleid, technologie, organisatie en financiering om een publieke infrastructuur ook in de toekomst te borgen? Tijdens het  symposium gaan we in op deze vragen.

Klik hier voor meer informatie.

© KNHG 2023 Website: Code Clear