Promotie Wim van Schaik – In de maat en uit de pas. Utrechtse dorpsbesturen 1780-1830

10 woe
Datum
10 januari 2018
Vanaf
10:30
Periode
18e eeuw
19e eeuw
Adres

Senaatszaal, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

In zijn proefschrift over Utrechtse dorpsbesturen, concludeert Wim van Schaik dat lokale Utrechtse besturen er opmerkelijk goed in slaagden hun autonomie te bewaren in een periode van toenemende bestuurscentralisatie. Het typisch Nederlandse poldermodel dat naar verluidt na 1795 verdwenen was om pas eind 19e eeuw weer terug te keren, was een langer leven beschoren op het Utrechtse platteland. De verdediging vindt plaats op woensdag 10 januari.

Bataafse Republiek
Vanwege groeiende onvrede over de nationale regering in de jaren 1780 probeerde een revolutionaire beweging de oude dagen van de Gouden Eeuw, met zijn lokale autonomie, in ere te herstellen. Het effect van deze patriottische beweging was het tegenovergestelde van wat ze hadden bedoeld. De oprichting van de Bataafse Republiek leek aanvankelijk hoopvol, maar onder Franse invloed verdwenen de vrijheden stuk voor stuk. Centralisatie nam de macht over van democratie. Aan het einde van deze periode was de situatie van het plattelandsbestuur echter minder veranderd dan verwacht onder deze omstandigheden.

Meer informatie.

© KNHG 2024 Website: Code Clear