Promotie Anne-Marie Mreijen: De rode jonker, biografie van Marinus van der Goes van Naters

9 vrij
Datum
9 februari 2018
Vanaf
14:30
Periode
20e eeuw
Adres

Senaatszaal, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Anne-Marie Mreijen schreef een biografie over de Nederlandse politicus Marinus van der Goes van Naters (1900-2005), de eerste fractievoorzitter van de PvdA en icoon van de sociaaldemocratie. Ze verdedigt het als proefschrift op 9 februari aan de Faculteit Geesteswetenschappen.

Marinus van der Goes van Naters

Marinus van der Goes van Naters was als telg van de Nederlandse aristocratie een opvallende figuur in de sociaaldemocratische beweging. Geboren op 21 december 1900 als jongste van drie kinderen, groeide hij op in een vooraanstaand protestants-liberaal milieu in het katholieke Nijmegen. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de sociaaldemocratie en stond aan de wieg van de Europese integratie. Deze biografie onderzoekt zijn leven aan de hand van vier thema’s die in zijn leven een belangrijke rol speelden: zijn werk als politicus, zijn opleiding als jurist, de verschillende plekken waar hij politiek bedreef en de manier waarop hij zelf op zijn betekenis gereflecteerd heeft.

Meer informatie.

© KNHG 2024 Website: Code Clear