Promotie A.G.J. van Doornmalen – De Herlaars in het Midden-Nederlandse rivierengebied (ca. 1075 – ca. 1400)

12 do
Datum
12 oktober 2017
Vanaf
13:45
Periode
Middeleeuwen
Adres

Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotoren

  • Prof.dr. H.L. Janssen
  • Prof.drs. P.C.M. Hoppenbrouwers
Datum: 12 oktober 2017
Tijd:
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Bijwonen
Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

www.universiteitleiden.nl

© KNHG 2018 Website: Code Clear