Presentatie onderzoeksresultaten BHIC

21 do
Datum
21 september 2023
Vanaf
14:30
tot
17:00
Adres
Den Bosch

Op donderdag 21 september delen twee jonge wetenschappers als fellow van het BHIC de resultaten van hun historisch onderzoek met geïnteresseerden: Laura Brinkhorst en Nadeche Diepgrond.

Laura onderzocht aanpassingen van de Osse politie aan veranderende maatschappelijke verwachtingen in de periode 1930-1989. Nadeche onderzocht de geschiedenis van ziekte, gezondheid en sterfte in Oss in de periode 1866-1906.

Daarnaast presenteren die middag twee nieuwe fellows hun onderzoek: Elisa Hendriks onderzoekt de Bossche Vrouwenradio, Kirsten van de Wielen de Zwarte, Migranten- en Vluchtelingen-Vrouwenbeweging.

De bijeenkomst start om 14.30 uur en duurt tot 16.30 uur, afgesloten met een borrel. Meer informatie over het programma en de onderzoeken van Laura en Nadeche vindt u in de bijlage.

Ik hoop u die middag op onze Citadel te ontmoeten. Maak kennis met dit jonge talent en meld u nog snel aan via het secretariaat (secretariaat@bhic.nl). Ook uw collega/introducé is uiteraard van harte welkom, u kunt dit bij uw aanmelding doorgeven.

© KNHG 2024 Website: Code Clear