Over het havenbedrijf en andere wetenswaardigheden

12 vrij
Datum
12 mei 2023
Vanaf
13:30
tot
17:45
Adres
Rotterdam

Veertiende symposium van het Maritiem Portal/de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland, vrijdag 12 mei 2023

Locatie: Lloydzaal, 13e verdieping, Scheepvaart & Transport College (STC-group), Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam.

Het Maritiem Portal wil als een centrale toegang zo veel mogelijk informatie aanbieden over de maritieme geschiedenis van Nederland (in een internationale context in heden, verleden en toekomst). Het portal is uitgegroeid tot het visitekaartje van de discipline, die gekenmerkt werd door een versnipperd veld. Via één centrale website maakt het Maritiem Portal deze organisaties en hun collecties zichtbaar en vindbaar. Onze doelgroep bestaat uit onderzoekers en geïnteresseerden in maritieme geschiedenis, archeologie en erfgoed. De website is gericht op een breed publiek.

De kern van het Maritiem Portal wordt gevormd door de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN). Inmiddels zijn er al een aantal hoofdstukken gepubliceerd en ook in 2023 zullen er weer diverse bijdragen online beschikbaar komen.

Vanaf 18 november 2016 is de website van het Maritiem Portal online. De projectfase (maart 2016-zomer 2019) is inmiddels afgelopen en het Maritiem Portal gaat verder onder de vleugels van het Huygens Instituut – KNAW, dat in een Netwerk Maritieme Bronnen ook andere projecten, databases en e-publicaties op maritiem gebied wil samenbrengen.

Graag nodigen de algemeen directeur van het Huygens Instituut – KNAW, de Stuurgroep Governance van het Maritiem Portal en de hoofdredactie van de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland u als deelnemer, auteur of belangstellende uit voor het veertiende symposium ‘Over het havenbedrijf en andere wetenswaardigheden’ op vrijdagmiddag 12 mei 2023.

Wij hopen van harte u op vrijdag 12 mei 2023 in Rotterdam te mogen begroeten. Zou u zo vriendelijk willen zijn om u vóór donderdag 4 mei 2023 aan te melden via het aanmeldformulier? Lukt het niet om u aan te melden via het aanmeldformulier, neem dan s.v.p. contact op met Marja de Keuning. Deelname aan het middagsymposium is gratis.

U wordt vriendelijk verzocht om zich tijdig aan te melden. Wij verwachten veel animo. Zonder een bevestiging van registratie is deelname aan het symposium helaas niet mogelijk. Uiteraard zullen we de coronamaatregelen van de overheid nauwlettend volgen. Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking.

U kunt deze uitnodiging natuurlijk ook aan andere belangstellenden doorsturen.

Programma

13.30-13.35 Welkomstwoord

Alco Weeke (Scheepvaart & Transport College (STC-group))

13.35-13.40 Welkomstwoord

Jelle van Lottum (middagvoorzitter; voorzitter Stuurgroep Maritiem Portal / Huygens Instituut – KNAW)

13.40-13.55 De gordijnen van de koning

Henk den Heijer (hoofdredacteur Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland)

13.55-14.10 Nieuws van het Netwerk Maritieme Bronnen eerste fase Gerhard de Kok (Huygens Instituut)

14.10-14.30 Havenontwikkeling van Rotterdam tot heden in vogelvlucht Paul van de Laar (Erasmus Universiteit)

14.30-14.50 Internationale kijk op toekomstscenario’s

Maurice Jansen (ESE – Erasmus Universiteit)

14.50-15.00 Gelegenheid voor discussie

15.00-15.25 Pauze (koffie, thee)

15.25-15.50 Opleidingen STC-group is dé verticale onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie

Ramon van Hal (STC-group) in samenwerking met Nick de Bakker en Kerem Uz, studenten STC-group.

15.50-16.10 Werkgebied van de douane

Rob Roodenrijs (Douane)

16.10-16.25 Marhisdata

Ap Bouman (Marhisdata)

16.25-16.45 Ontwikkeling (democratisering) watersport na 1945

Jan Briek (Maritiem Museum Rotterdam)

16.45-17.00 Gelegenheid voor discussie

17.00-17.45 Borrel

© KNHG 2024 Website: Code Clear