Oratie prof. dr. S. Ferente: Girls’ stories and the ‘global Middle Ages’

22 do
Datum
22 juni 2023
Vanaf
16:30
tot
18:00
Adres
Amsterdam

Middeleeuwse geschiedenis wordt ‘global’. Een veel grotere reikwijdte, gecombineerd met de traditionele diepe tijd van de Middeleeuwen, levert een schat aan nieuwe kennis op over processen van wereldwijde integratie en desintegratie, religieus en etnisch pluralisme, transoceanisch contact en kennisoverdracht tussen zeer verre talen en culturen. Geschiedenissen op zeer grote schaal dreigen echter de verhalen van gewone levens, van vrouwen, van kleinschalige verschijnselen uit te wissen, terwijl deze even belangrijk kunnen zijn als grootschalige verhalen, en soms zelfs veelzeggender. Dat betoogt Serena Ferente in haar oratie.

Hoe zien de ‘global Middle Ages’ er bijvoorbeeld uit als we de draad van de verhalen van meisjes volgen? Meisjes worden zelden geassocieerd met macht en grootschalige veranderingen, maar ook zij zouden mondiale actoren kunnen zijn. In haar oratie reflecteert Ferente op nieuwe onderzoekswegen en de manier waarop schijnbaar marginale verhalen continuïteiten en veranderingen in de onderling verbonden, uitgestrekte ruimten van de middeleeuwse wereld belichten.

Prof. dr. S. Ferente, hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis: Girls’ stories and the ‘global Middle Ages’.

Datum: 22 juni

Tijd: 16:30

Locatie: Aula – Oude Lutherse kerk. Singel 411, 1012 WN Amsterdam

Klik hier voor meer info.

© KNHG 2024 Website: Code Clear