Oratie prof. dr. B.A.J. Westberg: Why history matters in educational research

2 vrij
Datum
2 juni 2023
Vanaf
14:15
tot
15:00
Adres
Groningen en online

Historisch onderzoek is een vakgebied dat zelden wordt geassocieerd met de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. In zijn oratie betoogt professor Johannes Westberg dat historisch onderzoek er ook in deze setting toe doet. Aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen onderzoek, zoals 19e-eeuwse onderwijspraktijken, de positie van vrouwelijke leerkrachten aan het begin van de 20e eeuw en marketingprocessen in het 21e-eeuwse kleuteronderwijs, zal hij de relevantie van historisch onderzoek bespreken.

Als we de huidige situatie in het onderwijs beter willen begrijpen, dan ontkomen we er volgens Westberg niet aan om ook naar het verleden te kijken. Of het nu gaat om leerprestaties, het welzijn van studenten of de manier van lesgeven: het verleden kan ervoor zorgen dat we het in de toekomst beter gaan doen. Historisch onderzoek zorgt voor een broodnodig historisch besef, dat cruciaal is om de denkfout van het presentisme te vermijden en ons huidige onderwijssysteem goed te begrijpen en te verklaren. Daarnaast kan onderzoek op dit gebied kwalitatieve methoden, aandacht voor de context, bepaalde theoretische tradities, en niet in de laatste plaats interdisciplinaire en interfacultaire samenwerking bevorderen. Daarom speelt historisch onderzoek wellicht een nog belangrijker rol in de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen dan in de faculteit Letteren.

Meer informatie

Oratie: prof. dr. B.A.J. (Johannes) Westberg

  • Titel: Why history matters in educational research: reflections from the intersection of the social sciences and the humanities
  • Leeropdracht: Algemene Pedagogiek
  • Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Aanmelden s.v.p. uiterlijk 26 mei via het aanmeldformulier .

Livestream op 2 juni 2023, zie: www.rug.nl/digitale-oratie

Wanneer: vr 02-06-2023 14:15 – 15:00
Waar: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
© KNHG 2024 Website: Code Clear