Oratie dr. K.J.P.F.M. Jeurgens – Het archief is dood, leve het archief!

15 vrij
Datum
15 september 2017
Vanaf
16:00
Adres

Singel 411, Aula Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, NL

Dhr. prof. dr. K.J.P.F.M. Jeurgens (1960) is benoemd tot hoogleraar Archiefwetenschap aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij volgt prof. dr. Theo Thomassen op, die met emeritaat gaat. Jeurgens blijft naast het hoogleraarschap als adviseur verbonden aan het Nationaal Archief.

Vrijdag de 15e september 2017, des namiddags om 4.00 uur, zal de Hooggeleerde Heer dr.
K.J.P.F.M.Jeurgens, benoemd tot Hoogleraar Archiefwetenschap, zijn hoogleraarsambt,

Het archief is dood, leve het archief!

in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui.
Tot het bijwonen van deze plechtigheidworden alle beoefenaren van de wetenschap en alle
belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof.dr.ir. K.I.J. Maex.

www.uva.nl

© KNHG 2018 Website: Code Clear