Oratie Annelien de Dijn:| ‘Vrijheid en gelijkheid: de idealen van de Atlantische Revoluties’

7 vrij
Datum
7 december 2018
Vanaf
16:15
tot
17:15
Adres
Utrecht, Aula Academiegebouw, Domplein 29

Op 7 december 2018 houdt prof. dr. Annelien de Dijn haar oratie als hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis. De leerstoel is ondergebracht bij het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.

Vanaf 1776 vochten revolutionairen, eerst in Amerika, later ook andere kant van de oceaan, voor vrijheid en gelijkheid; of, zoals de Fransen het uitdrukten, voor ‘liberté, égalité, fraternité’. Eindeloos herhaald op documenten, afbeeldingen, en publieke gebouwen zowel in Frankrijk als daarbuiten, werd dit uiteindelijk de bekendste politieke slogan aller tijden. Maar wat bedoelden de Atlantische revolutionairen eigenlijk met begrippen zoals ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’? Die vraag staat centraal in deze oratie. Professor de Dijn laat tenslotte zien waarom deze idealen ons vandaag nog steeds kunnen inspireren.

Onderzoek

Annelien de Dijn doet onderzoek naar de interactie tussen politiek en ideeën in de moderne tijd. Haar onderzoek vertrekt vanuit de vaststelling dat hedendaagse politieke systemen en praktijken niet toevallig tot stand zijn gekomen, noch kunnen ze alleen worden gezien als het product van machtspolitiek of padafhankelijkheid. In plaats daarvan kregen de politieke systemen van vandaag in belangrijke mate vorm op basis van specifieke normatieve ideeën en waarden. Om de politieke wereld waarin we vandaag leven te begrijpen, moeten we dan ook de denkbeelden en beweegredenen in kaart brengen van de historische actoren die aan de grondslag lagen van de moderne politiek.

Klik hier voor verdere informatie.

© KNHG 2023 Website: Code Clear