Online erfgoedcollege over gender en geschiedschrijving | Erfgoed Brabant

25 woe
Datum
25 november 2020
Vanaf
15:00
tot
16:30
Adres
Online

In het najaar van 2020 organiseert Erfgoed Brabant vier online erfgoedcolleges. In elk van de collegesstaat de in-en uitsluiting van bepaalde groepen mensen in Brabant centraal.Op 25 november 2020 behandelt het college de vrouwelijke stem in de geschiedschrijving van Brabant. Moderator Lema Salah gaat hierover in gesprek met archivaris Susanne Neugebauer en cultuurwetenschapper Liesbeth Hoeven.

Het derde online erfgoedcollege over gender en geschiedschrijving

De geschiedschrijving kent veel onvertelde en onderbelichte verhalen. Zo ontbreken vaak de verhalen van en over vrouwen. Wat betekent gender voor de aan-of afwezigheid in de geschiedschrijving? En welk nieuw perspectief bieden de onderbelichte verhalen van vrouwen op het verleden? Drs. Susanne Neugebauer, archivaris van Atria, vertelt over de rol van erfgoed in de vorm van objecten en documenten bij het bewaren en doorgeven van het gedachtengoed van de beweging rond het vrouwenkiesrecht en vrouwenemancipatie. Zij richt zich hierbij op de periode van het interbellum en de Tweede Wereldoorlog. Dr. Liesbeth Hoeven gaat in op het onderbelichte verhaal van vrouwen in de geschiedschrijving van Brabant. Zij onderzoekt de geschiedenis van vrouwen in het Tilburgse verzet in WOII. Wat was de positie van deze vrouwen en waarom bleef hun rol zo lang onderbelicht in de geschiedschrijving? Liesbeth Hoeven is zelfstandig adviseur cultuur (educatie) en gespecialiseerd in storytelling en herinneringserfgoed.

De overige erfgoedcolleges

Het vierde en laatste erfgoedcollege gaat over armoede in Brabant en vindt plaats op 17 december 2020. Eerdere colleges behandelden arbeidsmigratie en het koloniale verleden in Noord-Brabant.

Praktische informatie

Vanwege Covid-19 worden colleges online aangeboden. Het publiek is ook online in de gelegenheid om vragen aan de sprekers te stellen. Aanmelden voor de colleges kan door een mail te sturen naar info@erfgoedbrabant.nl. Op de website www.erfgoedbrabantacademie.nl staat meer informatie.

Over Erfgoed Brabant

Erfgoed Brabant is het kennis-en expertisecentrum voor erfgoed in Brabant. Erfgoed Brabant ondersteunt en verbindt het erfgoedveld, onderwijs en beleidsmakers in het verkennen, behouden en doorgeven van het veelzijdige verhaal van Brabant en maakt dat verhaal vervolgens ook bekend bij het brede publiek.

© KNHG 2024 Website: Code Clear