NIOD – Expert symposium over de toekomst van Holocaust- en Genocidestudies

9 vrij
Datum
9 april 2021
Vanaf
12:30
tot
18:00
Adres
Online

Op 9 april 2021 staan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) stil bij het 20-jarig bestaan van het onderwijs- en onderzoeksprogramma Holocaust- en Genocidestudies in Nederland. Ter gelegenheid daarvan vindt een internationaal expert symposium plaats, Holocaust and Genocide Studies: Looking Backward, Moving Forward. Het symposium wordt uitgezonden vanuit De Balie en kan online gevolgd worden. Sprekers zijn o.a. Carol Gluck, Amos Goldberg, Stathis Kalyvas, Siniša Malešević en Dirk Moses. Als gastheer treedt op Uğur Ümit Üngör.

Volgende maand is het precies 20 jaar geleden dat de Nederlandse regering, de UvA en het NIOD besloten tot oprichting van een centrum voor Holocaust- en Genocidestudies. Dit besluit was een rechtstreeks gevolg van de Declaration of the Stockholm International Forum on the Holocaust (2000). Met de ondertekening daarvan beloofde Nederland zich actief in te zetten voor het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het terrein van Holocaust- en Genocidestudies.

Tijdens het wetenschappelijke symposium wordt niet alleen teruggekeken op de ontwikkelingen in het vakgebied, de stand van zaken en de verworvenheden, maar wordt ook geprobeerd de een toekomstvisie voor het vakgebied te formuleren. Een van de belangrijkste doelstellingen van het symposium is het samenbrengen van de zeer omvangrijke en geavanceerde kennis in de studie van oorlog, genocide en Holocaust, en hun respectieve intellectuele gemeenschappen, die tot nu toe de neiging hebben om aan elkaar gebonden en ver van elkaar te blijven.

In de woorden van Uğur Ümit Üngör, hoogleraar Holocaust- en Genocidestudies  aan de UvA en het NIOD: “Dit symposium wil onderzoekers van massaal geweld en genocide helpen hun blik te verbreden, over de grenzen van hun specialismen en disciplines heen. Niet alleen historici bestuderen massaal geweld en genocide, maar ook antropologen, sociologen, politcologen. Als we onze kennis zouden bundelen in een bredere intellectuele beweging, kunnen we meer inzicht verwerven in de oorzaken en samenhang.”

De conferentie zal een hybride vorm hebben, het wordt uitgezonden vanuit De Balie in Amsterdam en is live te volgen via een digitale livestream. Naast gastheer Uğur Ümit Üngör en keynote sprekers Carol Gluck, Amos Goldberg, Stathis Kalyvas, Siniša Malešević  en Dirk Moses, treden ook op Nanci Adler, Jolle Demmers, Eva Kovacs, Omar McDoom, Kristin Platt, Ismee Tames, Thijs Bouwknegt en Laurien Vastenhout.

Het symposium begint om 12.30 uur en duurt tot 18 uur. De voertaal is Engels. Zie voor meer informatie en aanmelding de website van het NIOD.

© KNHG 2024 Website: Code Clear