NIMH College – UNIFIL: a mission impossible?

13 di
Datum
13 oktober 2020
Vanaf
0:00
tot
0:00
Adres
Online

‘We’re for the UN, cause the UN, stands for permanent peace’. Nederland heeft duizenden militairen op vredesmissie gestuurd voor de VN. Van Korea tot Mali, van Bosnië tot Irak. Wat zijn de dilemma’s van deze blauwhelmen, hoe staan zij in het internationale machtsveld en staat het VN blauw echt voor geweldloze vrede? Hoe kan het dat peacekeeping soms escaleert naar peace-enforcing en welke prijs zijn we bereid daarvoor te betalen? In deze vierdelige serie NIMH-colleges praten we je in twintig minuten bij over de geschiedenis en de toekomst van de Nederlandse vredessoldaten op missie.

Op 24 oktober 2020 is het 75 jaar geleden dat de Verenigde Naties zijn opgericht. De Tweede Wereldoorlog is de bakermat van de VN. Op 1 januari 1942 tekenen 26 geallieerde landen de ‘Declaration of the United Nations’. In deze verklaring beloven ze de strijd tegen nazi-Duitsland en Japan gezamenlijk voort te zetten. Ruim drie jaar later volgt de officiële oprichting van de VN: de internationale organisatie voor vrede en veiligheid. In vier colleges geven we je een beeld van de politiek-strategische context waarbinnen de VN opereert. Wat zijn de gevolgen van het militair optreden, zowel voor het operatiegebied als de (inter)nationale politiek? Hoe pakt de missie op de grond uit voor de militairen? Wat is het aandeel van de Nederlandse blauwhelmen? Waarom moet de VN überhaupt ingrijpen? Is het VN-ideaal van de eeuwige vrede bereikt?

Over het college

In dit tweede NIMH-college neemt Richard van Gils je mee op missie naar Libanon. De spanningen tussen de islamitische bevolking en de sociaal-economisch bevoorrechte van de maronitisch-christelijke elite lopen steeds verder op. In 1975 breekt een burgeroorlog uit. Nederland neemt zes jaar deel aan de  United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Over de spreker

Richard van Gils is co-auteur van de publicatie ‘Van Korea tot Kabul. De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945’.

Praktische informatie

Datum: 13 oktober 2020

Aanmelden voor het online college kan via deze link. Na afloop van het evenement zal het college voor iedereen toegankelijk zijn op ons YouTube-kanaal. De andere colleges gaan over de eerste clash tussen Oost en West, het nieuwe machtsevenwicht na de Koude Oorlog en Nederlandse militairen in Joegoslavië.

© KNHG 2024 Website: Code Clear