Moord en doodslag in het archief – Lezingencyclus over rechtspraak door de eeuwen heen

3 zat
Datum
3 maart 2018
Vanaf
10:00
tot
12:30
Adres

BHIC: Zuid Willemsvaart 2, 5211 NW ’s-Hertogenbosch

In maart en april organiseren Regionaal Archief Tilburg, Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) en mr. Erik-Jan Broers (Tilburg Law School, TilburgUniversity) drie lezingen over rechtspraak vanaf de middeleeuwen, getiteld Moord en doodslag in het archief. Lezingencyclus ‘ter leering ende vermaeck’.

Het strafrecht behoort tot de meest ingrijpende en meest tot de verbeelding sprekende onderdelen van het recht. Misdaden laten diepe sporen na in een mensenleven, net als de daaropvolgende juridische reacties. Dat was vroeger niet anders dan nu. In oude archieven is er veel interessant onderzoeksmateriaal bewaard gebleven, zoals processtukken en vonnisboeken. In het archiefmateriaal is geen abstract recht terug te vinden, maar ‘recht met een menselijk gezicht’. Recht dat is toegepast op ’echte’ mensen van vlees en bloed die ooit met het strafrecht in aanraking zijn gekomen.

De criminele processen bieden een grote variëteit aan misdaden: van beledigingen, burenruzies en diefstal tot verkrachting, moord en doodslag. Het doel van deze lezingencyclus is om belangstellenden kennis te laten maken met en inzicht te geven in de rechtsgang van vroeger. Daarbij komt bijvoorbeeld aan bod op welke wijze een strafproces werd gevoerd, de verweermiddelen van de verdachte en de werkzaamheden van de beul.

Bij de lezingen komen concrete strafprocessen aan de orde. Natuurlijk laten we ook de verschillende soorten archiefstukken zien. Op deze manier wordt niet alleen inzicht verkregen in de strafrechtspraktijk uit voorgaande eeuwen, het is ook een kennismaking met de inwoners van Brabant die zich hebben moeten verantwoorden voor de rechter.

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 1 maart per mail aanmelden via info@regionaalarchieftilburg.nl o.v.v. Moord en doodslag. Deelname is kosteloos (inschrijven kan alleen voor de hele lezingencyclus). Er is plaats voor maximaal 50 deelnemers. De lezingen vinden plaats op:

  • 3 maart van 10.00 tot 12.30 uur (locatie BHIC)
  • 17 maart van 10.00 tot 12.30 uur (locatie Regionaal Archief Tilburg)
  • 7 april van 10.00 tot 12.30 uur (locatie BHIC)

Adres BHIC: Zuid Willemsvaart 2, 5211 NW ’s-Hertogenbosch
Adres Regionaal Archief Tilburg: Kazernehof 75, 5017 EV Tilburg

© KNHG 2024 Website: Code Clear