Maak maritieme geschiedenis zichtbaar | Symposium Maritiem Portal

16 vrij
Datum
16 maart 2018
Vanaf
13:00
tot
17:45
Adres

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Uitnodiging voor ‘Maak maritieme geschiedenis zichtbaar’

Symposium Maritiem Portal en Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland, vrijdag 16 maart 2018, inloop vanaf 13.00 uur

Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort,
(033) 421 7 421, https://cultureelerfgoed.nl/

Toegang gratis. S.v.p. wel aanmelden voor deelname vóór donderdag 8 maart 2018 bij marja.de.keuning@huygens.knaw.nl

Vertegenwoordigers van diverse maritieme musea, stichtingen, verenigingen en databases hebben, in de context van de Maritieme Koepelbijeenkomsten, de afgelopen jaren gezamenlijk plannen uitgewerkt voor de ‘bouw’ van een digitaal maritiem-historisch huis oftewel een Maritiem Portal (MP). Geïnteresseerden in het Nederlandse maritieme verleden en heden kunnen daarin op een toegankelijke manier up-to-date informatie vinden over tentoonstellingen, lezingen, publicaties en tal van maritiem-historische collecties. De kern van het Maritiem Portal wordt gevormd door de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN).

Op 11 maart 2016 was de startbijeenkomst van het Maritiem Portal en de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland. Vanaf 18 november 2016 is de website van het Maritiem Portal online (https://maritiemportal.nl/). Het Maritiem Portal wordt ontwikkeld en gehost bij het Huygens Instituut, dat in een Netwerk Maritieme Data ook andere projecten, databases en e-publicaties op maritiem gebied wil samenbrengen.

Graag nodigen de algemeen directeur van het Huygens ING – KNAW, de coördinatoren van de Maritieme Koepel, de Stuurgroep Governance van het Maritiem Portal en de hoofdredactie van de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland u als deelnemer, auteur of belangstellende uit voor het symposium Maritiem Portal en Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland op 16 maart 2018. Op deze bijeenkomst wordt de tweede ontwikkelfase van het Maritiem Portal afgesloten. Wat is de stand van zaken en wat zijn de plannen voor ontwikkelfase 3?  Het centrale thema op het symposium is: ‘Maak maritieme geschiedenis zichtbaar: Kennisuitwisseling tussen historici en conservatoren’.

Wij hopen van harte u op vrijdagmiddag 16 maart 2018 te mogen begroeten bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort! Zou u zo vriendelijk willen zijn om u vóór donderdag 8 maart 2018 aan te melden bij marja.de.keuning@huygens.knaw.nl? Aanmelding is noodzakelijk in verband met de catering. Deelname aan het symposium is gratis.

Het programma vindt u hier.

© KNHG 2024 Website: Code Clear