Lancering | NL-Lab Presenteert: Nederland Schrijven

21 woe
Datum
21 april 2021
Vanaf
10:30
tot
17:00
Adres
Online

Kritische reflectie op het verleden en blik op de toekomst

Op 21 april 2021 organiseert NL-Lab een online bijeenkomst in het kader van zijn lopende onderzoeksprogramma Nederland schrijven. Dit seminar gaat over de manieren waarop overheid en wetenschap Nederland in kaart brengen en meten in verkenningen, rapporten en adviezen. Nederland schrijven kijkt daarbij naar verleden, heden en toekomst. Deze bijeenkomst is tevens bedoeld als publieke lancering van NL-Lab, een nieuwe onderzoeksgroep van het KNAW Humanities Cluster die zich richt op de bestudering van Nederlandse cultuur en identiteit. NL-Lab staat zelf in een lange traditie van ‘Nederland schrijven’. Het is zich ervan bewust dat schrijven over Nederland nooit neutraal kan zijn. NL-Lab wil in deze bijeenkomst daarom kritisch reflecteren op zijn eigen positie en die van anderen.

Thema’s die in het seminar aan de orde komen zijn onder meer methodologisch nationalisme, de herbevestiging van grenzen tussen gevestigde Nederlanders en nieuwkomers of tussen Randstad en regio, en de ‘emotionalisering’ van nationaliteit. Ook gaan we in op de historische wortels van de traditie van ‘Nederland schrijven’. Een voorbeeld van onze werkwijze geven we aan de hand van een specifieke ‘kasus’: hierin wordt kaas ‘uitgepakt’ als symbool dat Nederland typeert.

NL-Lab: innovatief, creatief en uitnodigend 

We willen u graag van harte uitnodigen om deze bijeenkomst bij te wonen en met ons de discussie aan te gaan over het programma Nederland schrijven en de bijbehorende thema’s. Wij stellen voor daarbij de volgende vragen als leidraad te nemen:

  • Hoe is Nederland beschreven en in kaart gebracht?
  • Welke rol spelen overheid en wetenschap in dit proces?
  • Welk Nederland werd en wordt daarbij gemaakt?
  • Wat doen zulke beschrijvingen en rapporten?
  • Wat betekent het om vandaag de dag onderzoek te doen naar nationale identiteit 

Programma

De bijeenkomst zal, in overeenstemming met de uitgangspunten van NL-Lab, een divers en interdisciplinair karakter krijgen. Paul Schnabel (UU) geeft een keynote-lezing over de vraag hoe Nederlandse identiteit op de agenda kwam van planbureaus en onderzoeksinstituten. Verder presenteren we korte filmpjes en zijn er discussietafels over diversiteit en de regio. In een slotpanel denken we gezamenlijk na over de vraag hoe de traditie van ‘Nederland schrijven’ er in de toekomst uit zou kunnen zien. Sprekers zijn onder meer Joep Leerssen (UvA), Inger Leemans NL-Lab/VU), Joris Oddens (NL-Lab), Lotte Vermeij (SCP), Peggy Schyns (SCP), Ruben van Gaalen (CBS/UvA), Leonie Cornips (NL-Lab/UM) en Sakina Loukili (NL-Lab/VU). Froukje Santing treedt op als dagvoorzitter. Een volledig programma van het seminar staat hier.

Aanmeldformulier

© KNHG 2024 Website: Code Clear