Jacob van Lenneplezing ‘De negatieve stereotypering van de negentiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst’

8 vrij
Datum
8 oktober 2021
Vanaf
20:00
tot
21:30
Adres
Amsterdam en online

Elfde Jacob van Lenneplezing door  Jenny Reynaerts

Op vrijdag 8 oktober 2021 om 20u. In Spui25 te Amsterdam en online via spui25.nl/live

De negatieve stereotypering van de negentiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst

In een vroege kunstkritiek in De Naprater uit 1826 en toegeschreven aan redacteur Jacob van Lennep, klaagde deze de Nederlandse kunst en kunstkritiek aan om haar conservatisme en commerciële insteek: ‘De heerschende geest alhier brengt teveel mede om aan het oude gehecht te blijven, al wat naar Rembrand zweemd word blindelings met enthousiasme ontvangen en met goud betaald.’ Deze negatieve reputatie is de negentiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst lang blijven aankleven.

Juist dit stereotiepe beeld was de aanleiding voor Jenny Reynaerts om een nieuw overzichtsboek te schrijven, waarin de schilderkunst uit die tijd met frisse blik wordt bekeken en in een veelal internationale context geplaatst. In haar lezing zal Reynaerts uit de doeken doen met welke keuzes zij zich geconfronteerd zag bij het schrijven van Spiegel van de werkelijkheid, en of haar aanpak heeft geleid tot aanpassing van de oude kritiek. Dat zal zij onder meer doen aan de hand van twee tentoonstellingen naar aanleiding van het boek, Spiegel van de ziel (Singer Laren 2020) en Wanderlust (Dordrechts Museum 2022).

De spreker

Dr. Jenny Reynaerts is senior conservator schilderijen van het Rijksmuseum en auteur van Spiegel van de werkelijkheid. 19de-eeuwse schilderkunst in Nederland (2019).

Als kunsthistorica promoveerde zij aan de UvA op ‘Het karakter onzer Hollandsche school.’ De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, 1817-1870 (2000). Ze werkte mee aan de opgemerkte tentoonstelling Meesters van de Romantiek in de Kunsthal (2005) en publi-ceerde over negen­tiende-eeuwse schilders, ver-zamelaars (Het verdwenen hofje. Het Henriëtte Hofje, zijn stichters en hun erfgoed, 2017, als co-auteur) en het Rijks­museum. Op verschillende plaatsen in het land gaf ze lezingen over onderwerpen op diezelfde terreinen.

De Jacob van Lenneplezing

De Jacob van Lenneplezing keert jaarlijks terug in de eerste week van oktober en wil de Nederlandse literatuur en cultuur van de negentiende eeuw onder de publieke aandacht blijven brengen. Zij is in het leven geroepen bij gelegenheid van het afscheid van Marita Mathijsen als hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Aanmelden

De lezing is gratis toegankelijk, maar u dient zich wel vooraf aan te melden. Dat kan via spui25.nl.

 

© KNHG 2023 Website: Code Clear