Jaarcongres VNVNG 2019| Vroegmoderne genderpatronen: Perspectieven op gender in de Nieuwe Tijd

26 zat
Datum
26 oktober 2019
Vanaf
10:30
tot
16:30
Adres
IISG, Amsterdam

Met de opkomst van de vrouwengeschiedenis in de jaren zeventig en de aandacht voor gender zijn ook vroegmoderne vrouwen in beeld gekomen. Dit geldt eveneens voor onderzoek waar eerst de focus vooral lag op mannen en hun activiteiten, zoals dat naar de VOC. De academische richting ‘vrouwenstudies’ zorgde ook voor aandacht voor de rol van mannen in de vestiging en handhaving van het ongelijkheidsbeeld. Tegelijkertijd werd gekeken naar ongelijkheid onder mannen; sommige sociale definities van mannelijkheid hadden voorrang boven andere. Dit werd een centraal punt in ‘homostudies’. Net als in vrouwengeschiedenis werd wetenschappelijk onderzoek verbonden met het streven naar emancipatie en bevrijding. Beide richtingen verenigden zich in genderstudies.

Zoals ook door verschillende onderzoekers is betoogd, heeft integratie van een genderperspectief in historisch onderzoek gevolgen die verder gaan dan simpelweg de toevoeging van extra groepen aan het bestaande onderzoek. Ze vraagt om een fundamentele herbezinning op concepten die vaak hun betekenis hebben gekregen vanuit een specifieke mannelijke insteek. Tijdens het Jaarcongres 2019 van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis willen we hier verder over nadenken. Wat betekent het toevoegen van een genderperspectief concreet voor het vroegmoderne onderzoek? En wat heeft dit type onderzoek tot nu toe opgeleverd? Welke thema’s zijn tot nu toe onderbelicht en vragen om verdere uitwerking?

Meer informatie en aanmelding.

Het jaarcongres vindt plaats in de Max Nettlau-zaal in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam, Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam

© KNHG 2023 Website: Code Clear