Jaarcongres De Moderne Tijd: Water: beleving, beheer, beeldvorming in de lange negentiende eeuw

22 vrij
Datum
22 maart 2024
Vanaf
9:00
tot
19:00
Adres
N.n.b.

Jaarcongres Werkgroep De Moderne Tijd

Het congres van de Werkgroep de Moderne Tijd is in 2024 gewijd aan water: aan de beleving, het beheer en de beeldvorming in de periode 1780-1940. Wat waren de wateropgraven in deze lange negentiende eeuw? Hoe bepaalde het water de economie, de handel en het toerisme? Op welke manier was het een bron van inspiratie voor ingenieurs, wetenschappers of kunstenaars? Kortom, welke rol speelde het water in de cultuur en identiteit van de snel veranderende samenleving van de Lage landen tijdens de lange negentiende eeuw? Aan de hand van deze vragen beoogt het congres stil te staan bij de veelzijdige culturele betekenis van water en de maatschappelijke, wetenschappelijke en artistieke vragen in de Lage landen.

Hou deze website in de gaten voor meer informatie over dit evenement.

© KNHG 2024 Website: Code Clear