‘Inslaglustrum’ van de Meteoriet van Utrecht

2 zat
Datum
2 juni 2018
Vanaf
19:30
Adres

Museum en Sterrenwacht Sonnenborgh

In Nederland zijn tot nu toe 6 meteorieten ingeslagen. Eén daarvan – de grootste – kwam in 1843 in Utrecht neer. Op 2 juni a.s. is dat 175 jaar geleden en dat viert Museum en Sterrenwacht Sonnenborgh i.s.m. de Werkgroep Meteoren. Met een feestelijke inslaglustrum-avond op 2 juni en een Zondag met meteorieten op 3 juni.

De grootste meteoriet van Nederland viel op 2 juni 1843 in twee stukken neer in de (toen nog) weilanden aan de noordkant van Utrecht. Gierende geluiden en knallen vergezelden de inslag. De Utrechtse Courant schreef op 3 juni 1843: “Gisteren avond, ongeveer te 8 uur, is in de gemeente Blaauwkapel op een klein uur afstands van de stad een meteoorsteen neergevallen. […] Dezelve weegt 7 nederl. ponden, heeft eene onregelmatige, langwerpige gedaante, en is uitwendig met de aan deze raadselachtige ligchamen eigene zwarte korst omgeven, die slechts op eene plaats beschadigd is, waar de inwendige grijze stof des steens te voorschijn komt”. Met zijn grote massa wist het grootste meteorietfragment de bodem in te dringen tot een diepte van bijna een meter. Twee dagen later maakte de Utrechtse Courant ook melding van de vondst van het tweede fragment. Dit kleinere fragment sloeg in bij het gehucht Loevenhoutje, niet ver van de hedendaagse Gageldijk en wordt daarom ook wel het ‘Loevenhoutje’ genoemd.

2 Juni: Inslaglustrum Vier hét moment van inslaan op Sonnenborgh:

  • 19.30 uur: deuren open
  • 20.00 uur: inslagmoment & bubbels
  • 20.30 uur: lezing “Meteorietonderzoek en het vroege Zonnestelsel: de ‘Utrecht’ en andere Nederlandse meteorieten” door Leo Kriegsman (geoloog aan de Universiteit Utrecht en bij Naturalis)
  • 21.15 uur: lezing “Speuren naar vuurbollen: de vlammende aankondiging van nieuwe meteorieten” door Felix Bettonvil (projectmanager Sterrewacht Leiden)

Natuurlijk is het ‘Loevenhoutje’ voor deze gelegenheid naar Sonnenborgh gehaald en met eigen ogen te bekijken. Het grootste fragment van de ‘Utrecht’ is permanent tentoongesteld in het Hongaars Natuurhistorisch Museum in Boedapest. Aanmelding Voor het Inslaglustrum op 2 juni wordt vooraf bestellen van je kaartje(s) aanbevolen. De entree is €12,50 (incl. bubbels). Voor leden van de Werkgroep Meteoren geldt een korting: zij kunnen voor €10,- naar binnen. U kunt via deze link kaartjes kopen.

© KNHG 2024 Website: Code Clear