Historisch Nieuwsblad Collegedag: De Bataafs-Franse Tijd

27 vrij
Datum
27 oktober 2023
Vanaf
9:30
tot
16:00
Adres
Amsterdam

Vier specialisten nemen u mee naar de dramatische tijd van de Bataafse Republiek en de Franse heerschappij (1795-1813). Nederland werd geteisterd door oorlogsgeweld, snelle politieke omwentelingen en een economische crisis. Intussen vonden moderne hervormingen plaats die het land blijvend veranderden.

De volgende sprekers hebben bevestigd:

Dr. Joost Rosendaal licht een tip van de sluier op van zijn volgende boek, dat gaat over de pogingen van stadhouder Willem V om vanuit diens ballingsoord Engeland een anti-Franse contrarevolutie in Nederland te ontketenen.

Dirk Alkemade MA vertelt over zijn promotieonderwerp: de radicale patriot Pieter Vreede en diens bijdrage aan de eerste democratische grondwet van 1798.

Prof. dr. Lotte Jensen legt uit wat de nalatenschap van Napoleon in Nederland is geweest en hoe zijn heerschappij doorwerkt in de huidige tijd.

Dr. Olaf van Nimwegen, militair historicus en schrijver van De Nederlandse Burgeroorlog (1748-1815), laat zien dat de strijd tussen de Patriotten aan de ene kant, en het leger van stadhouder Willem V en zijn Pruisische bondgenoot aan de andere kant niet een militair onbeduidend conflict was, zoals vaak wordt aangenomen. Het was een echte burgeroorlog waarin soms zwaar werd gevochten.

Tijdens deze collegedag worden bezoekers voorzien van koffie, thee & lunch bestaande uit luxe belegde broodjes met divers beleg. Heeft u een speciale dieetwens of een vraag? Mail dan naar: redactie@historischnieuwsblad.nlU kunt uw dieetwensen doorgeven tot 23 oktober 2023.

Klik hier voor meer informatie.

© KNHG 2024 Website: Code Clear