Historisch Café over de vervolging van homoseksuelen in Tilburg rond de bezetting

24 do
Datum
24 juni 2021
Vanaf
19:30
tot
20:30
Adres
Online

Regionaal Archief Tilburg organiseert op 24 juni het laatste Historisch Café voor de zomerstop. Aan het woord zal zijn cultureel antropoloog Luc Brants, onder andere bekend van zijn boek Van Willem II naar Roze Maandag.  Brants heeft de afgelopen jaren intensief archiefonderzoek gedaan naar homoseksualiteit, sekse- en genderdiversiteit in Tilburg. In zijn lezing ‘De vervolging van homoseksualiteit in Tilburg rond de bezetting’, gaat hij in op de behandeling van homoseksuelen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Tilburg.

Homoseksualiteit in archieven
Er is in archieven doorgaans weinig informatie te vinden over homoseksualiteit. In politiearchieven, die vaak gesloten zijn, kunnen onderzoekers met doorzettingsvermogen wél sluiten op vermeldingen van homoseksualiteit en de repressie ervan. Doorzettingsvermogen is Luc Brants niet vreemd. Hij deed in archieven in Eindhoven, Tilburg en Breda, veelal in opdracht van regionale COC’s, uitgebreid onderzoek in archieven naar de geschiedenis van homoseksualiteit. Hij kreeg daarbij toegang tot de politiearchieven, wat uitzonderlijk is. 

Rapport ‘De overheid en haar werknemers’
Brants heeft samen met twee collega’s van het Verwey-Jonker instituut onderzocht of er in de periode 1945-1971 sprake was van onderscheid en/of discriminatie bij de overheid op basis van seksuele voorkeur. Dit onderzoek leidde tot het rapport De overheid en haar werknemers. Op 25 mei is het rapport overhandigd aan demissionair minister Ollongren.

Voor het rapport is grondig archiefonderzoek gedaan bij zes gemeenten. De gemeente Tilburg is er daar één van. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat, naar huidige maatstaven, sprake was van systemische discriminatie van LHBTI-personeel bij zowel de gemeenten als bij het Rijk. Bij systemische relatie zit de discriminatie, zoals de naam al zegt, in het systeem van de hele toenmalige samenleving en was zó vanzelfsprekend, dat niemand, inclusief de meeste homoseksuelen zelf, het niet eens meer opmerkten. Brants zal tijdens zijn lezing ook gebruik maken van het onderzoek dat hij voor het rapport heeft gedaan.

Aanmelden
Aanmelden voor het Historische Café kan door een mail te sturen naar info@regionaalarchieftilburg.nl  o.v.v. Historisch Café. Op de dag zelf ontvangen de deelnemers een link voor de bijeenkomst. Het online Historisch Café duurt van 19.30 tot 20.30 uur. Deelnemers zijn vanaf 19.15 uur online welkom. De lezing wordt afgesloten met een kennisquiz waarmee weer een leuke prijs valt te winnen.

© KNHG 2024 Website: Code Clear