Historisch Café met Niké Wentholt en Thomas Smits

9 woe
Datum
9 september 2020
Vanaf
20:00
tot
22:00
Adres
P96, Prinsengracht 96, Amsterdam

Hoewel anders dan anders, zullen we op de tweede woensdag van september terugkeren naar café P96 en worden er niet alleen twee interviews georganiseerd, maar zal Gijs ook weer een column voorlezen. Om dit in goede banen te leiden zal het maar voor een beperkt aantal bezoekers mogelijk zijn de avond bij te wonen in P96. Daarnaast worden de gesprekken en column opgenomen en is dit zo snel mogelijk te beluisteren via onze Podcast. In deze mail is allereerst de praktische informatie over de avond te vinden. Het programma volgt daaronder.

Praktische informatie woensdag HC woensdag 9 september
Vanwege de omstandigheden kan slechts een beperkt aantal bezoekers de HC-avond fysiek bijwonen. Dit betekent dat u zich vooraf moet aanmelden door een mail te sturen naar historischcafe@gmail.com. Daarnaast zijn er een aantal specifieke voorwaarden aan verbonden:

  • Degenen die zich dan als eerst hebben aangemeld, kunnen de avond in P96 bijwonen. U ontvangt hierover een bevestiging.
  • Geef bij uw aanmelding aan met hoeveel personen u wenst te komen.
  • De deadline voor het aanmelden ligt op dinsdag 8 september 20.00 uur. Mocht het al vol gereserveerd zijn, dan staat dit op de website.
  • We nemen tijdens deze avond veel ruimte in bij P96, iets dat juist in deze financieel onzekere tijden lastig is voor het café. Daarom hebben we besloten om – enkel vanwege de ongewone en lastige Coronasituatie – een toegangsprijs te hanteren: de HC-avond, inclusief twee consumpties, kost 10 euro p.p. Het gehele bedrag zal naar P96 gaan. Mocht u zich hebben aangemeld voor de avond en een bevestiging hebben ontvangen, dan kunt u dit bedrag bij aanvang, contant betalen. Op deze manier kunnen we met zijn allen het café steunen.
  • De HC-avond is zo snel mogelijk terug te luisteren via onze Podcast.

Dan als laatste nog een aantal Corona gerelateerde opmerkingen:

  • Kom alleen als u geen klachten heeft!
  • Ook zouden we u willen vragen zo veel mogelijk op uw plek te blijven zitten gedurende de avond en te allen tijde 1,5 m afstand te bewaren tot uw medebezoekers.
  • Mocht u toch klachten hebben of verhinderd zijn, meldt u zich dan alstublieft af, dan kunnen we de plek voor iemand anders reserveren.

Een hoop praktische mededelingen dus. Toch kijken we er erg naar uit en hopen we een aantal van u te zien op woensdag 9 september!

Programma Historisch Café 9 september 2020
Inloop vanaf 19:45, aanvang 20:00

20.00 uur –  De politiek van het verleden: Servië, Bulgarije en de EU – interview met Niké Wentholt

Na decennia van onderdrukking kwam er in de jaren negentig een einde aan de autoritaire socialistische regimes van Servië en Bulgarije. Als gevolg daarvan moesten beide landen een politieke transitie ondergaan en hun verleden verwerken. In het geval van Servië kwam daar ook nog de herinnering aan de Joegoslavische oorlogen bij. Tegelijkertijd zocht de Europese Unie toenadering tot beide landen en werd EU-lidmaatschap voor Servië en Bulgarije een mogelijkheid.

In haar proefschrift Overcoming History, becoming European? Politics of the Past and European Union Accession in Bulgaria and Serbia(2019) onderzoekt Niké Wentholt de manier waarop Servië en Bulgarije omgingen met hun verleden en welke rol de EU hierin speelde. Op 9 september zullen wij dan ook met haar in gesprek gaan en stilstaan bij de vraag op welke wijze beide landen een narratief over hun gewelddadige verleden construeerden en hoe dit als politiek middel werd ingezet, zowel door de EU als in de landen zelf. Ook bespreken we de manier waarop de EU niet alleen invloed wilde uitoefenen op de democratisering van deze landen, maar ook op hoe het verleden herinnerd moest worden. Daarmee zullen we niet alleen proberen dit complexe verleden te begrijpen, maar ook de manier waarop dit politiek nog steeds relevant is.

Niké Wentholt promoveerde in 2019 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sindsdien is zij als docent werkzaam aan diezelfde universiteit. Vanaf januari 2021 begint zij als postdoc aan de Universiteit van Humanistiek aan een nieuw onderzoeksproject over ‘recognition claims’ van slachtoffers in vier casussen bij ‘civic courts’ in Nederland.

Interviewer: Anna Teijeiro 

20.45 uur – Pauze
21.00 uur – Column

21.05 uur – Geïllustreerde tijdschriften en de revolutie in de beeldcultuur – interview met Thomas Smits 

De negentiende eeuw was niet alleen op industrieel en politiek gebied een tijd van revoluties. De opkomst van moderne druktechnieken, openbaar onderwijs en snelle communicatiemiddelen als de telegraaf en het stoomschip maakte het mogelijk om nieuws ongekend snel over de wereld te verspreiden. In het midden van de eeuw zorgden geïllustreerde tijdschriften voor een revolutie in de beeldcultuur. Over de hele wereld konden mensen ongehinderd door taalbarrières kennis nemen van rampen, oorlogen en dramatische gebeurtenissen in de wereldpolitiek. Franse, Britse en Duitse geïllustreerde tijdschriften gelden als toonbeelden van nationalisme, maar tegelijkertijd wisselden ze hun afbeeldingen onderling uit en belandden deze ook in talloze geïllustreerde tijdschriften in andere landen. Hun lezers varieerden van Bretonse boeren tot Russische adellijke meisjes en de sjah van Perzië. Wat voor beeldcultuur ontstond er in de
geïllustreerde tijdschriften? En hoe nationaal was die eigenlijk?

Thomas Smits is onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 2019 op een onderzoek naar geïllustreerde tijdschriften en de opkomst van een transnationale beeldcultuur. Dit jaar verscheen het daarop gebaseerde boek, The European illustrated press and the emergence of a Transnational visual culture.

Interviewer: Daniël Knegt

22.00 – Borrel naar believen in P’96

© KNHG 2024 Website: Code Clear