Historisch Café Delft

8 woe
Datum
8 mei 2019
Vanaf
18:30

Locatie:  De Zuster in Delft (Gasthuisplaats 1)
Tijd: 19:30 uur (inloop 19:15 uur)
Samenwerking met: Delfts Archief en Erfgoed Leiden en Omstreken
Datum: Woensdag 8 mei 2019
Thema: Water
Biersponsor: De Koperen Kat
Spreker: Koen Marijt en Thijs van Dijk
Column: Didi van Trijp
Muziek: Tom Vrolijk


De strijd tegen het water – daar staat Nederland om bekend. Maar de geschiedenis laat zien dat men vaak ook dankbaar gebruik heeft gemaakt van het water. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd water bijvoorbeeld ingezet om de vijand af te weren. En wat te denken van de levendige badcultuur die ontstond langs de Nederlandse duinen en stranden? Historicus Thijs van Dijk spreekt tijdens dit Historisch Café op de locatie De Zusters over de rol van water ten tijde van het ontzet van Leiden in 1574. Koen Marijt vertelt over de opkomst van de badcultuur in Noordwijk in de negentiende eeuw. Didi van Trijp draagt een column voor over haar onderzoek naar de onderwaterwereld in de achttiende eeuw. Tom Vrolijk verzorgt met zijn sixties-sound de muzikale intermezzo’s. Proef ter afsluiting het toepasselijke algenbiertje D-AL-G van Brouwerij De Koperen Kat.

© KNHG 2023 Website: Code Clear