Historisch Café

8 woe
Datum
8 september 2021
Vanaf
20:00
tot
22:00
Adres
P96, Prinsengracht 96, Amsterdam

Het is zover! het is écht weer tijd voor een Historisch Café. Wij zijn zeer verheugd om u de tweede woensdag van de maand september weer te mogen verwelkomen in café P96. Onze gasten zijn: Daniel Soliman, Edwin Klijn en Robin te Slaa.
Om de avond in deze tijden in goede banen te leiden, is vooraf reserveren verplicht. U kunt een plekje reserveren door een mail te sturen naar historischcafe@gmail.com. Er is beperkt plek. Daarom geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.
Onze verdere de spelregels:
• U ontvangt van ons bijtijds een bevestiging van uw reservering. Daarnaast hanteren we een wachtlijst.
• Geef bij uw reservering aan met hoeveel personen u wenst te komen.
• De deadline voor reserveren is dinsdag 7 september 20.00 uur.
• Kom alleen als u geen klachten heeft!
• Ook zouden we u willen vragen zo veel mogelijk op uw plek te blijven zitten gedurende de avond en te allen tijde 1,5 m afstand te bewaren van uw medebezoekers.
• Mocht u toch klachten hebben of verhinderd zijn, meldt u zich dan alstublieft af (via bovenstaande mailadres)

Programma Historisch Café 8 september 2021

Inloop vanaf 19:45, aanvang 20:00
20.00 uur: Pharaohs’ Golden Parade in perspectief. In gesprek met Daniel Soliman
In April van dit jaar, midden in de coronapandemie, trok er een ‘Gouden parade’ door de straten van Caïro. 22 mummies van Egyptische koninginnen en koningen, waaronder Ramses de Grote, werden in een groots opgezette ceremonie vervoerd naar een nieuwe rustplaats: een spiksplinternieuw museum in Fustat. De parade werd live gestreamd voor de hele wereld om te bekijken.

Te gast om over onder andere deze parade te spreken, is Daniel Soliman, conservator collectie Egypte bij het Rijksmuseum van oudheden in Leiden.

Allereerst onderwerpen we (het idee achter) de parade aan een analyse: wat reed er eigenlijk allemaal voorbij? En wat was de boodschap van al die elementen? Wat begrepen wij daar in Nederland wel van, en wat juist niet? Was dat ook de bedoeling?
Met de parade als voorbeeld, bespreken we vanavond hoe (en of) de receptie van het oude Egypte is veranderd, allereerst in Egypte zelf, om daarna het contrast met die receptie in de rest van de wereld te bekijken.
Interviewer: Thijs van Leeuwen

20.45 uur – Pauze
21.00 uur – Column
21.05 uur – De NSB als voorhoede van het fascisme in Nederland. Interview met Edwin Klijn en Robin te Slaa
Twaalf jaar na het verschijnen van hun eerste boek over ontstaan en opkomst van de NSB hebben Edwin Klijn en Robin te Slaa nu het tweede deel voltooid. In De NSB. Twee werelden botsen gaat het schrijversduo meer dan uitvoerig in op de jaren 1936-1940. In deze schicksalsjahre raakte de Nationaal Socialistische Beweging leden kwijt en oriënteerde ze zich steeds explicieter op het Duitse nationaal-socialisme. Bovenal rekenen Klijn en Te Slaa af met oude ideeën over de NSB. Zij was geen ‘kleinburgerlijke’ of gematigde club, zoals lang is beweerd, maar een revolutionaire beweging die evenals haar fascistische geestverwanten in Italië, België, Frankrijk en Duitsland op niets minder uit was dan een radicale nieuwe orde, een nieuwe mens en een van joden en andere ‘vreemde smetten’ gezuiverd vaderland.

De NSB stond niet op zichzelf maar beschouwde zich als onderdeel van een fascistische internationale, die met haar daadkracht en onverzettelijkheid Europa zou redden van parlementarisme, decadentie en het rode gevaar. Onder invloed van de toenemende politieke marginalisering binnen Nederland koesterde Leider Anton Mussert compenserende dromen. Hij wedde steeds meer op een Duitse overwinning, waarmee voor zijn vijanden het uur van de wraak zou aanbreken. Over deze en andere thema’s gaat Historisch Café in gesprek met de twee auteurs.

Edwin Klijn (1970) is manager van het Netwerk Oorlogsbronnen. Van 2009 tot 2011 was hij projectmanager van het Historische Krantenproject van de Koninklijke Bibliotheek.
Robin te Slaa (1969) is zelfstandig historicus en auteur gespecialiseerd in de geschiedenis van het fascisme. Naast de twee delen over de NSB publiceerde hij verschillende boeken, waaronder Is Wilders een fascist? (2012) en Wat is fascisme? (2017).

 

© KNHG 2024 Website: Code Clear