Historicism as a Polemical Concept in the Humanities and Social Sciences, 1890-1980

30 do
Datum
30 augustus 2018
Periode
19e eeuw
20e eeuw
Adres

Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

Deze workshop onderzoekt hoe 20e-eeuwse geestes- en sociale wetenschappers zich om heel uiteenlopende redenen druk maakten over ‘historisme’ (Historismus, historicism).

Waarom fungeerde historisme als een vijandbeeld of strijdbegrip onder filosofen, theologen, (kunst)historici, sociologen en politieke wetenschappers? Welk kwaad ging achter historisme schuil, waarom werd verzet tegen historisme nodig geacht en welke emoties kwamen daarbij los?

Deze (besloten) workshop brengt specialisten uit verschillende landen en disciplines bijeen om de receptiegeschiedenis van historisme in verschillende geestes- en sociaalwetenschappelijke tradities comparatief te onderzoeken.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Adriaan van Veldhuizen, a.p.van.veldhuizen@hum.leidenuniv.nl.

© KNHG 2024 Website: Code Clear