Hebben we een nieuwe Grondwet nodig? Debat over de toekomstbestendigheid van de Nederlandse Grondwet

26 di
Datum
26 januari 2021
Vanaf
16:30
tot
18:00
Adres
Online

Op 17 maart stemmen we niet alleen over de Tweede Kamer, maar ook over wijzigingen van de grondwet. Weinig burgers zijn zich hiervan bewust: in de afgelopen 100 jaar is de Nederlandse grondwet een ‘rustig bezit’ geworden. Nu de principes van de democratische rechtsstaat in binnen- en buitenland steeds meer ter discussie staan komt de vraag op of dit niet moet veranderen.

Is een herwaardering van het ‘constitutionele erfgoed’ noodzakelijk, zoals de commissie-Remkes in 2019 bepleitte? Hoe zouden we de ‘constitutionele geletterdheid’ van burgers, politici en rechters kunnen vergroten? En leent de huidige grondwet zich daar eigenlijk wel voor, of hebben we een nieuwe grondwet nodig?

Na een kort welkomstwoord door Marijke van Faassen (historica, senior onderzoeker Huygens ING) worden bovenstaande vragen op 26 januari 2021 voorgelegd aan het panel. Het panel bestaat uit:

  • Karin van Leeuwen (historica Universiteit Maastricht, bewerker van de bronnenpublicatie ‘Over de Grondwet gesproken’);
  • Luc Verhey (staatsraad en hoogleraar staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden);
  • Janneke Gerards (hoogleraar constitutioneel recht, Universiteit Utrecht);
  • Hanneke Schipper-Spanninga (directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties);
  • Ariejan Korteweg (journalist Volkskrant) en
  • Kors Visscher (promovendus Universiteit voor Humanistiek).

Eveline van Rijswijk modereert het debat.

Dit debat wordt georganiseerd naar aanleiding van de bronnenpublicatie Over de grondwet gesproken met fragmenten uit 100 jaar staatscommissies voor grondwetsherziening (Verloren 2020).

Datum: dinsdag 26 januari
Tijd: 16:30 tot 18:00 uur
Locatie: online (via livestream)

Aanmeldformulier

© KNHG 2023 Website: Code Clear