Een toekomst voor economische geschiedenis

18 woe
Datum
18 september 2019
Vanaf
20:00
Adres
Spui25 Amsterdam

Economen vinden het werk voor historici; geschiedkundigen laten het aan de economen over. In de praktijk blijkt economische geschiedenis door de mazen van de wetenschap te glippen – en dat is geen goed nieuws. In gesprek met Chris Colvin, Jarig van Sinderen en andere denkers breekt SPUI25 een lans voor een veel grotere rol voor ons economische verleden in beide opleidingen.

Het hiaat tussen de beide curricula, economie en geschiedenis, is vooral in Nederland nijpend: in ons land is de studie van economische geschiedenis in meer of mindere mate afwezig in de beide studies. Tijdens dit programma richten we ons vooral op de economische kant van het probleem. Doelstelling is academici en professionals in het veld – en daarnaast natuurlijk eenieder die zich voor de kwestie interesseert – bewust te maken van de gevolgen van dit gat in het curriculum. Vervolgens, wanneer de problemen op tafel zijn gekomen en besproken, gaan de sprekers in discussie met elkaar en de zaal over mogelijke oplossingen.

Economische geschiedenis is van vitaal belang voor zowel de studie van economie, als de economie van een land en de wereld zelf. De lessen die uit het verleden kunnen worden getrokken zijn van enorme waarde bij het aanpakken van de grote problemen van onze tijd – of het nu gaat om handelsoorlogen, financiële crises, migratie, klimaatverandering of politiek extremisme.

Een gebrek aan Nederlandse economische historici mag geen excuus zijn voor het verzwijgen ervan, of het negeren van de enorme vraag die ernaar bestaat. Met wat hulp heeft iedere econoom in Nederland immers het potentieel om een geschiedkundige econoom te worden.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

© KNHG 2024 Website: Code Clear