Een toekomst voor economische geschiedenis

18 woe
Datum
18 september 2019
Vanaf
20:00
tot
21:30
Adres
Spui 25-27, Amsterdam

In samenwerking met NIAS

Economen vinden het werk voor historici; geschiedkundigen laten het liever aan economen over. In de praktijk glipt economische geschiedenis door de mazen van de wetenschap – en dat is geen goed nieuws. Daarom wordt deze avond een lans gebroken voor meer aandacht voor ons economische verleden. Met: Chris Colvin, Sam de Muijnck, Oscar Gelderblom, Esther-Mirjam Sent en Jarig van Sinderen.

Het hiaat tussen de beide curricula, economie en geschiedenis, is vooral in Nederland nijpend: in ons land is de studie van economische geschiedenis in meer of mindere mate afwezig in de beide studies. Tijdens dit programma richten we ons vooral op de economische kant van het probleem. Doelstelling is academici en professionals in het veld – en daarnaast natuurlijk eenieder die zich voor de kwestie interesseert – bewust te maken van de gevolgen van dit gat in het curriculum. Vervolgens, wanneer de problemen op tafel zijn gekomen en besproken, gaan de sprekers in discussie met elkaar en de zaal over mogelijke oplossingen.

Economische geschiedenis is van vitaal belang voor zowel de studie van economie, als de economie van een land en de wereld zelf. De lessen die uit het verleden kunnen worden getrokken zijn van enorme waarde bij het aanpakken van de grote problemen van onze tijd – of het nu gaat om handelsoorlogen, financiële crises, migratie, klimaatverandering of politiek extremisme.

Een gebrek aan Nederlandse economische historici mag geen excuus zijn voor het verzwijgen ervan, of het negeren van de enorme vraag die ernaar bestaat. Met wat hulp heeft iedere econoom in Nederland immers het potentieel om een geschiedkundige econoom te worden.

Over de sprekers

Chris Colvin is universitair hoofddocent economie aan de Queen’s University Belfast, en was een NIAS Fellow in 2019. Samen met Matthias Blum was hij co-redacteur van An Economist’s Guide to Economic History (Palgrave Macmillan, 2018), een leermiddel met meerdere auteurs wat laat zien hoe economische geschiedenis opnieuw kan worden ingevoegd in het economisch curriculum.

Sam de Muijnck is masterstudent economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is één van de oprichters van Rethinking Economics NL, een door studenten geleide actiegroep die pleit voor de hervorming van het economische curriculum op universitair niveau in Nederland. Hij is momenteel bezig met het schrijven van een boek dat tot doel heeft praktisch advies te geven over hoe universiteiten de manier waarop zij economisch onderwijs geven kunnen veranderen.

Oscar Gelderblom is hoogleraar financiële geschiedenis en onderzoekdirecteur van de afdeling Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht en was een NIAS-fellow in 2012-2013. Hij heeft veel gepubliceerd over de economische en sociale geschiedenis van Nederland, waaronder recentelijk (met Joost Jonker) over de oorsprong van de Vereenigde Oostindische Compagnie, ‘s werelds eerste onderneming met beperkte aansprakelijkheid.

Esther-Mirjam Sent is hoogleraar economische theorie en beleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid van het Eerste Kamer van de Staten-Generaal. Als pleitbezorger van pedagogische hervormingen in de economische onderwijs ligt haar onderzoeksinteresse bij gedragseconomie, economisch beleid en de geschiedenis van het economisch denken. Ze is redacteur van het Journal of Institutional Economics.

Jarig van Sinderen is hoogleraar economisch beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de hoofdeconoom van de Autoriteit Consument en Markt. Hij publiceerde onlangs over de geschiedenis van kartels in Nederland (met Lilian Petit en Peter van Bergeijk).

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

© KNHG 2024 Website: Code Clear