Discussiedossier: Uitdagingen voor de hedendaagse historische cultuur

15 do
Datum
15 juli 2021
Vanaf
15:00
tot
16:15
Adres
Online

De maatschappelijke omgang met het verleden is een heet hangijzer, zo blijkt uit bijvoorbeeld de slavernij- en standbeeldendiscussies. De bestudering van de hedendaagse omgang met het verleden kent onder historici dan ook een groeiende belangstelling.

Naar aanleiding van het emeritaat van prof. dr. Maria Grever, hoogleraar theorie en methoden van de geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, verschijnt in het eerste nummer van Tijdschrift voor Geschiedenis het discussiedossier ‘Uitdagingen voor de hedendaagse historische cultuur’.

De redactie van Tijdschrift voor Geschiedenis nodigt u van harte uit voor de online presentatie van dit discussiedossier.

Belangstellenden kunnen zich gratis aanmelden voor de online presentatie van het discussiedossier.
Dit kan per mail via vandervlies@eshcc.eur.nl

Lees het discussiedossier online.

 

© KNHG 2023 Website: Code Clear